Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Henrik Bringsøe
    Foto: Henrik Bringsøe
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken

Kendetegn

: 8-14 mm. En lille, men ret kraftigt bygget art. Den er dog noget mere elegant bygget end de andre danske arter i slægten. Farven varierer kraftigt, og kan være mange kombinationer af brun, grå, sort og hvid. Pronotum strækker sig langt ud over bagkropsspidsen. Vingerne strækker sig lige så langt bagud som pronotum og arten flyver godt. Pronotums overside er flad. Midterkølen er svagt udviklet.
Sump-Torngræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Variation

: Der findes ofte individer, hvor pronotum kun lige strækker sig til bagkropsspidsen. Denne variant kan ikke flyve.

Forveksling

: Kan forveksles med de andre danske arter i slægten.

Almindelig, Toplettet, og Langhornet Torngræshoppe har dog et kortere pronotum, der kun strækker sig ud til bagkropsspidsen. Da Sump-torngræshoppe kan have kort pronotum kan det være mere svært at adskille den fra de 3 andre arter. Dog har de alle tre et opadkrummet pronotum med tydeligt udviklet midterkøl.

Syd for os findes den nærmest identiske Storøjet Torngræshoppe (Tetrix ceperoi). Denne art har dog større øjne www.flickr.com.... Den findes primært i klitlavninger på de Østfrisiske Øer i Nordtyskland og Holland, men kan også optræde som pionerart i grusgrave og lignende. Den kendes ikke fra de Nordfrisiske Øer i Schleswig-Holstein, men man bør stadig være opmærksom på arten på de danske vadehavsøer, og evt. i grusgrave i landets sydligste egne.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i det meste af Danmark.
Sump-Torngræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da arten overvintrer, kan den ses fra det bliver varmt om foråret og koldt om efteråret. Kun i en periode midt på sommeren, efter æglægning, er den fraværende.

Tidsmæssig fordeling

af Sump-Torngræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Sump-Torngræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sump-Torngræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af planteføde, især mosser og alger. Arten frembringer ingen kaldesang. Æggene lægges i jorden. De klækkes efter ca. 4 uger.

Sump-Torngræshoppe lever som de andre Tetrix-arter af plantekost, blandt andet mosser. Den frembringer ingen sang. Æggene lægges i det sene forår og forsommer, hvorefter nymferne klækker efter et par uger. De overvintrer enten i et af de sidste stadier eller som voksne.

Arten flyver godt, og er desuden en god svømmer. Den sidder ofte på kanten af søer, damme og vandløb, og springer i når den forstyrres.

Levested

: Lever ved fugtige lokaliteter tæt på søer, åer og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: