Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Kratløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 22-26 mm. En ret stor og noget kompakt løbebille, som på afstand udmærker sig ved en svagt brunlig eller blåviolet farve på dækvingerne. Kanten af pronotum og dækvingerne er ofte klart violette. Det bedste kendetegn er en generel violetfarvning kombineret med, at der på hver dækvinge er tre rækker af tydeligt runde fordybninger, ca. 10 i hver række.
Kratløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Lutz

Variation

: Farveglansen kan variere en smule, men normalt dog inden for det brunviolette.

Forveksling

: Umiddelbart synes risikoen for forveksling med Jysk Løber (Carabus problematicus) at være størst.

Normalt er Kratløber violetskinnende nærmest overalt. Jysk Løber er især skinnende i kanten og oftest lidt mere blålig.

Nøglepunktet i Victor Hansen er, at antennernes 2. led hos Jysk Løber er over dobbelt så langt som bredt, mens det hos Kratløber kun er højst dobbelt så langt som bredt. Denne karakter ses tydeligt på de fleste billeder i galleriet.

Men så er Kratløber også mere "bagtung" i kropsformen, dvs. at det bredeste punkt på dækvingerne sidder langt efter midten, mens Jysk Løber er mere elegant symmetrisk - det bredeste punkt lige lige omkring midten.

Mange har gennem tiden utvivlsomt kaldt Kratløber for Violetrandet Løber (Carabus violaceus) på grund af farven og de violette rande. Violetrandet Løber har dog næsten helt glatte dækvinger og er væsentligt større.

Den sjældnere Lyngløber (Carabus arvensis) er også en forvekslingsmulighed. Den er generelt noget slankere, og mangler afgrænset violet farvetegning på pronotums og dækvingernes sider. Dækvingerne har i øvrigt fine punktstriber, og de fordybede dækvingepunkter er forbundne af forhøjninger, som ikke er til stede hos Kratløber. Den er i øvrigt mindre, idet den måler 15-20 mm.

Udbredelse

: Kratløber er udbredt over hele landet, dog mest hyppigt mod øst. Den er almindelig i hele Skandinavien og anses for at være den mest talrige af Carabus-arterne.
Kratløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Man møder gerne Kratløber i for- eller efteråret, specielt under havearbejde, hvor man forstyrrer den under "overdagningen" i jorden.

Tidsmæssig fordeling

af Kratløber baseret på Naturbasens observationer:
Kratløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kratløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten yngler om foråret, men voksne individer kan træffes året igennem. Den ernærer sig som rovdyr og spiser alt, den kan overmande. Den bider føleligt (), hvis man klemmer den lidt.....

Levested

: Kratløber er utvivlsomt den mindst krævende af alle de store løbebiller, idet man finder den i agerland, i skove samt i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,1.

De senest indberettede arter i Naturbasen: