Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen
  • Fotograf: Jørn Winther Jørgensen
    Foto: Jørn Winther Jørgensen
  • Fotograf: Michael Sonniks
    Foto: Michael Sonniks

Kendetegn

: Vingefang 33-39 mm. Forvingens grundfarve i forskellige grålige og brunlige nuancer, men i øvrigt ret varierende. Artens udseende er særdeles karakteristisk på grund af den sorte tegning mellem ring- og nyremærke og inden for nyremærket.
Gotisk Forårsugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Variation

: I sjældne tilfælde er det "gotiske tegn" lyst brunt eller af samme farve som grundfarven. Denne form bliver hyppigere mod nord og er i den nordlige del af Fennoskandinavien dominerende; i Danmark er den kun fundet nogle få gange. På trods af variationen kan Gotisk forårsugle næppe forveksles med andre arter i Nordeuropa.

Forveksling

: Næppe nogen.

Udbredelse

: Findes fra Japan gennem Sibirien, Centralasien og Ural til Rusland og det vestligste Europa, og fra det nordlige Fennoskandinavien til det mellemste Spanien, Italien, Balkan og Bulgarien. Bortset fra Island, Albanien og Grækenland kendes arten fra alle lande i Europa.
Gotisk Forårsugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark er flyvetiden fra medio april til ultimo maj.

Tidsmæssig fordeling

af Gotisk Forårsugle baseret på Naturbasens observationer:
Gotisk Forårsugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gotisk Forårsugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er ca. 35 mm lang, og lever maj-juli på mange forskellige løvtræer og -buske samt forskellige urteagtige planter. Overvintringen sker i en kokon i jorden.

Levested

: På de fleste biotoptyper med løvtræer eller -buske.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: Nordens Ugler. Danmarks dyreliv, bind 5. Apollo Books 1991.

De senest indberettede arter i Naturbasen: