Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Sortbenet Øjenløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8,5-9,5 mm. Kroppen er mørkt bronzefarvet, på dækvingerne med violette øjepletter, mens benene og følehornene er sorte med grønt, blåt eller violet metalskær.

Hovedet og pronotum er temmeligt tæt punkterede. Pronotum er mindst så bredt som hovedet og har flere dybe gruber omkring midten. Pronotums sider er kraftigt buede og har brede rande, baghjørnerne er skarpe. Dækvingerne er tæt punkterede og har mellem øjepletterne en række ophøjede blanke felter.

Sortbenet Øjenløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: Arten kan især forveksles med Kobberfarvet Øjenløber (Elaphrus cupreus), som er langt mere almindelig. Den adskilles ved at have delvist rødgule skinneben. Desuden har den smallere pronotum med svagere buede sider, smallere siderande samt mindre dybe gruber og dækvingerne er mellem øjepletterne og de blanke partier mere spredt punkterede.

Grøn Øjenløber (Elaphrus riparius) adskilles normalt let ved den grønlige farve. Desuden har den delvist rødgule skinneben og tættere punktur på dækvingerne, hvilket får oversiden til at fremstå mere mat.

Grubeløber (Blethisa multipunctata) kan måske ligne ved første øjekast, men på grund af manglen af violette øjepletter, anderledes formet pronotum uden gruber mm. bør den ikke kunne forveksles.

Udbredelse

: Arten er sjælden i Danmark og kun kendt fra ca. 7 lokaliteter efter 1960. I nyere tid er den kendt fra Nordvestjylland, Nordjylland, Nordvestsjælland og Lolland-Falster.
Sortbenet Øjenløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er mest talrig i forsommeren, men kan findes hele året. I vinterhalvåret kan den findes i opskyl efter højvande.

Tidsmæssig fordeling

af Sortbenet Øjenløber baseret på Naturbasens observationer:
Sortbenet Øjenløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortbenet Øjenløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet fugtig og lysåben bund, ofte med mosser og lav vegetation

Levested

: Moser og kær, ofte kystnært.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: