Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Bidstrup
  Foto: Ole Bidstrup
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Zeugophora frontalis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4,5 mm. Kendetegnet ved sorte dækvinger og overvejende sort hoved i kombination med rødgult pronotum med stumpe sideknuder.

Følehornenes inderste 3-4 led er rødgule, de efterfølgende mørke. Benene er ensfarvede rødgule. Hovedet er rødgult foran øjnene og har yderligere et smalt rødgult parti bag ved øjnene. Pronotum er ret spredt punkteret. Dækvingerne er tæt og kraftigt punkterede

Zeugophora frontalis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Bør kun kunne forveksles med Zeugophora flavicollis, som adskilles ved spidse sideknuder på pronotum, mørke baglår og endelig dækvingernes svage punktur og korte behåring.

En anden art i slægten, Zeugophora subspinosa, er umiskendelig med det gule hoved. Der henvises alligevel til den her, da de ofte kan findes sammen

Udbredelse

: Fundet i alle landsdele pånær Nordvestjylland, Nordvestsjælland og Sydsjælland. En sjælden art.
Zeugophora frontalis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De danske fund af arten er gjort i maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Zeugophora frontalis baseret på Naturbasens observationer:
Zeugophora frontalis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Zeugophora frontalis - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af poppel, heriblandt bævreasp. Artens levevis formodes at være som hos Zeugophora flavicollis: Det voksne dyr gnaver på bladenes underside. Æggene lægges i juni-juli på bladenes underside. Larverne minerer i bladene. Forpupningen sker i jorden.

Levested

: Skove med arter af poppel, typisk bævreasp. Kan dog også findes på enkeltstående træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: