Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Kirsten D.Nielsen
    Foto: Kirsten D.Nielsen
  • Fotograf: Kirsten D.Nielsen
    Foto: Kirsten D.Nielsen

Svær at bestemme!

Tilhører gruppen omkring Hummer-Skørhat, der alle grønfarves med ferrosulfat. Bøge-Skørhat kendetegnes ved stor, regelmæssig hat og voksested under bøg.

Kendetegn

: En stor art i hummerskørhatgruppen med regelmæssig hat, mild smag og mørkt cremegult sporestøv.

Hat 6-13 cm bred, først hvælvet, siden udbredt, ofte let nedtrykt i midten, orangebrun-rosabrun med gullige eller afblegende partier. Lameller først hvidlige, siden cremegule, som regel med rosa til rød æg nær hatranden. Stok cylindrisk, hvid, gulbrunt anløbende nedefra med alderen. Kød blødt, hvidt, med lugt af skaldyr (hummer).

Bøge-Skørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Kanstrup

Variation

: Arten varierer næsten ikke, hvilket er et særsyn blandt hummerskørhattene.

Forveksling

: Bøge-Skørhat tilhører gruppen af hummer-skørhatte, der kendes på lugten af skaldyr og brunfarvningen efter såring. Gruppen er meget vanskelig og taksonomisk uafklaret, idet de forskellige forfattere, der skriver monografier om Skørhat, regner med fra 4 til 40 europæiske arter. I Danmark regnes med 4-6 arter, som kan kendes på Bøge-Skørhat er dog uproblematisk, meget konstant af udseende og let at kende på sin regelmæssige, brede hat og rødfarvningen på lamelæggen, samt voksestedet under bøg. Hummer-Skørhat (Russula xerampelina) i snævrere forstand vokser under fyr og har en mørkerød til karminrød hat, der ofte er sort i midten. Bugtet Skørhat (Russula graveolens) vokser under eg og kan have meget forskellige farver på hatten. Olivengrøn Skørhat (Russula elaeodes) vokser under birk og gran og kan have meget forskellige farver på hatten. Pile-Skørhat (Russula subrubens) vokser under pil, er mindre og har rød til brunrød eller orangerød hat.

Udbredelse

: Hist og her i Danmark; formodentlig især udbredt i det østlige Jylland og på Øerne. Arten har tidligere været en del af den meget brede art Hummer-Skørhat, i dansk litteratur er den først udskilt som en selvstændig art omkring 1990.
Bøge-Skørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Frugtlegemerne er fremme i juni-oktober, ses især i tørre somre.

Tidsmæssig fordeling

af Bøge-Skørhat baseret på Naturbasens observationer:
Bøge-Skørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bøge-Skørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Mykorrhizadanner med bøg. Det latinske artsnavn betyder bøge-.

Levested

: I bøgeskove og i parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Einhellinger, A., 1985: Die Gattung Russula in Bayern. - Hoppea 43 (optrykket fra 1987).

Marchand, A., 1977: Les Russules. - Champignons du Nord et du Midi 5.

Pearson, A.A., 1948: The genus Russula. - The Naturalist, july-september 1948 (andenudgaven fra 1950).

Rayner, R.W., 1968-1970: Keys to the British species of Russula, part I-III. - Bull. Br. Myc. Soc. 2-4 (optryk uden år af tre artikler med rettelser og tilføjelser).

Sarnari, M., 1998-2005: Monografia illustrata del Genere Russula in Europa. Tomo primo, tomo secundo.

De senest indberettede arter i Naturbasen: