Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Sarah Brøndum
    Foto: Sarah Brøndum
  • Fotograf: Merete Grandt Nygaard
    Foto: Merete Grandt Nygaard
  • Fotograf: Torben Ebbensgaard
    Foto: Torben Ebbensgaard

Atlas

: Blå Stregbælg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig, flerårig, opret, meterhøj ærteblomstret staude med krybende jordstængel.

Bladene er uligefinnede med 5-9 par småblade og et endestillet småblad; de er i reglen brodspidsede.

Blomsten er ofte mørkeblå, men kan være lysere. Hele blomsterstanden er tæt kirtelhåret.

Bælgene er smal, trind og glat og mangefrøet.

Blå Stregbælg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Merete Grandt Nygaard

Forveksling

: Læge-Stregbælg ligner: Denne har ofte hvidlig-lyseblå blomster, men kendes især på, at blomsterstanden er uden kirtelhår.

Udbredelse

: Blå Stregbælg forekommer temmelig sjældent forvildet landet over.
Blå Stregbælg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Blå Stregbælg baseret på Naturbasens observationer:
Blå Stregbælg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blå Stregbælg - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og også vegetativ formering ved skud fra jordstænglen.

Levested

: Den dyrkes som prydplante, og har også være dyrket som foderplante og bliver det måske stadigvæk. Den kan f.eks. ses ved gamle vildthegn og vidtagre, nedlagte haver og ruiner, markhjørner etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: