Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jimmy Lassen
    Foto: Jimmy Lassen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

Atlas

: Skov-Kløver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er indtil 50 cm. Den har stift opret stængel, som næsten altid er ugrenet. Der er karakteristiske smalle, lancetformede småblade, hvoraf et sæt sidder lige under blomsterhovedet (ustilket blomsterhoved).

Blomsterne har purpurrøde kroner. Bægret er 20-strenget (det kræver en stærk lup plus koncentration at se denne karakter ordentligt). Den nedre tand er dobbelt så lang som de andre. Fodfligene er trådformede og delvis sammenvoksede med bladstilken.

Skov-Kløver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Ingen andre kløverarter har 20-strenget bæger.

Skov-Kløvers stift oprette vækst og smalle småblade er ret karakteristiske.

Rød-Kløver (Trifolium pratense) har brede lancetformede småblade, 10-strenget bæger og lysere røde kroner, men også ustilket blomsterhoved, og sjældent den meget stift oprette vækst.

Bugtet Kløver (Trifolium medium) har nedliggende, bugtet vækst og jævnt tilspidsede fodflige, og tydeligt bredere blade end Skov-Kløver, og desuden stilkede blomsterhoveder.

Udbredelse

: Sjælden. Kun på Sjælland, hvor de fleste forekomster er på gravhøje i Midt- og Nordsjælland.
Skov-Kløver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-juli. Ret let at kende vegetativt på de smalle blade og den stift oprette vækst.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Kløver baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Kløver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Kløver - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt uden udløbere.

Levested

: Åben, kalkholdig bund på overdrev, gravhøje etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: