Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kjeld Hansen
    Foto: Kjeld Hansen
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen

 Figur

Atlas

: Tadder-Vikke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spinkel ærteblomstret med indtil 70 cm lang, klatrende eller opstigende stængel, der kan være noget forgrenet.

Bladet er sammensat med 2-5 par småblade og ender i en svingtråd, der kan være forgrenet.

Blomsterne er lyseblå med mørkere årer og sidder i en lille, langstilket klase med 1-5 blomster.

Bælgen er 4-frøet.

Hele planten er svagt håret til så godt som glat.

Tadder-Vikke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Bertelsen

Forveksling

: Tadder-Vikke forveksles let med Tofrøet Vikke, men denne har lysere hvidlig-lyseblå blomster, 2-frøede bælge og er noget håret.

Tadder-Vikke har mere langstilket klase, og gør et langt mere graciøst indtryk end Tofrøet Vikke.

Udbredelse

: Tadder-Vikke er temmelig almindelig i Danmark, dog ret sjælden i Midt-, Vest- og Nordjylland.
Tadder-Vikke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstringstiden er juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Tadder-Vikke baseret på Naturbasens observationer:
Tadder-Vikke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tadder-Vikke - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Frøene spredes ved vindslyngspredning.

Etymologi:

Vicia , som dansk "vikke" er afledt af, brugtes i oldtiden om en bælgplante, formentlig Foder-Vikke.

Tetrasperma betyder 4-frøet.

Levested

: Lysåben tør græsvegetation på overdrev, skråninger, langs veje og i lysåbne krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: