Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Susanne Nielsen
    Foto: Susanne Nielsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Ole Hansen
    Foto: Ole Hansen

Atlas

: Muse-Vikke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har meterlange, ved hjælp af bladenes slyngtråde klatrende stængler.

Bladet er sammensat af 5-12 par lancetformede småblade og ender i en grenet slyngtråd.

Blomsterne er ret store, blåviolette, og sidder i en ensidig og nikkende klase. Fanens (blomstens underdels) plade er af længde med neglen (blomstens overdel).

Muse-Vikke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Forveksling

: Vikkeslægten kendes fra Fladbælgslægten på at have i spidsen skråt afskåret støvdragerrør, hvor det er lige afskåret hos Fladbælg. Fladbælg har i reglen færre bladpar og færre blomster end Vikke, og ude i naturen er man sjældent i tvivl om, hvilken slægt, man har med at gøre.

Sand-Vikke ligner, men er enårig og kraftigere, og kendes let på sin uldhårede stængel og blade og større, blåviolette blomster, hvor fanens plade kun er halvt så lang som neglen.

Lyng-Vikkes blade har brod og ikke klatretråd.

Langklaset Vikke har fanens plade dobbelt så lang som neglen.

Kassubisk Vikke har småblade med brod, bredere, ovale småblade og griffel fladtrykt fra ryggen.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig i hele landet, dog hyppigst mod øst.
Muse-Vikke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august

Tidsmæssig fordeling

af Muse-Vikke baseret på Naturbasens observationer:
Muse-Vikke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Muse-Vikke - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne (især landsnablede bestøvere). Den har vegetativ spredning med udløbere.

Etymologi:

Vikke af vicia, som brugtes om en ærteblomstret (muligvis Foder-Vikke) allerede i antikken.

Cracca er et navn fra antikken på en ukendt bælgplante.

Det danske muse- er svært at forklare, men er muligvis af lignende oprindelse som "mus" i musvit, der er afledt af "mejse", som vistnok har betydningen "lille", "tynd" i indoeuropæsisk sprog.

Levested

: Vejkanter, skråninger, græssamfund, lysåbne krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: