Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Lauritzen
    Foto: Frank Lauritzen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Stribet Kløver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En 20-30 cm. høj, ret spinkel kløver med opret-opstigende, kantet stængel, som ofte er noget grenet.

Akselbladene er ægformede og med lang, udtrukken spids; især de øvre er tydeligt stribede: hvidgrønne med smalle mørkegrønne striber.

Småbladene er 1-1,5 cm. og ægformede, hårede på oversiden og tandede i øverste halvdel.

Bægret er påfaldende furet-stribet, håret og med 10 strenge og sylspidse tænder; det blive noget oppustet efter afblomstringen - lidt "jordbærkløveragtigt" - hvor bægerfligene dog er hårde og ret påfaldende udstående.

Blomsterhovederne er ægformede. De er ustilkede, d.v.s. der sidder blade lige under det. Kronen er 4-7 mm., længere end bægret, lysrosa og mørkåret - ikke særlig iøjnefaldende.

Stribet Kløver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: John Holst

Forveksling

: Den eneste nærliggende forvekslingsmulighed er med Hare-Kløver, der også har små, ret uanseelige blomster. Hos Hare-Kløver er bægret længere end kronen, hos Stribet Kløver kortere.

Hare-Kløver har påfaldende lodne blomsterhoveder,som er stilkede (d.v.s. der sidder ikke blade umiddelbart under kronen). Bægret bliver ikke oppustet ved afblomstringen; akselbladene er helt hindeagtige og ikke stribede.

Udbredelse

: Den forekommer hist og her til temmelig sjældent i det meste af landet.

Danmark ligger ved artens nordgrænse, og den er sjælden i Skåne og det sydlige Sverige, og forekommer ikke eller næsten ikke i Norge og Finland.

Stribet Kløver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer primo juni-primo august og er ikke så let at få øje på uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Stribet Kløver baseret på Naturbasens observationer:
Stribet Kløver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stribet Kløver - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt, hvis blomster bestøves af honningsøgende insekter.

Frøene spredes for det meste med vinden, ved at blomsterstanden brækker af og føres afsted, fordi den er let p.g.a. det noget oppustede bæger.

Om slægtsnavnet: se omtalen ved Bugtet Kløver. Det latinske artsnavn striatum = stribet hentyder til det stribet-furede bæger, hvad også det danske artsnavn gør.

Levested

: Sandede-grusede ret næringsrige steder ved vejkanter, i grusgrave, på ruderater etc. Undertiden spredt fra dårligt rensede frøblandinger fra syden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: