Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Atlas

: Smalbladet Kællingetand overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Smalbladet Kællingetand bliver indtil 30 cm. høj og er i reglen en ret spinkel plante.

Slægten kendes let fra andre urteagtige ærteblomstrede på de gule blomster og de 3-koblede blade.

væksten er ofte ret nedliggende.

Smalbladet Kællngetand har smalt lancetformede blade, som kan være lidt kødfulde.

Blomsterne sidder 3-5 sammen i en lille skærm.

Frugten er en lang, smal ærtebælg, og frøene er brune-brunsorte.

Smalbladet Kællingetand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Forveksling

: Den kendes i reglen let fra Almindelig Kællingetand og Sump-Kællingetand på de smalt lancetformede blade og på,at skærmene er ret fåblomstredede.

Almindelig Kællingetand har 4-7 blomster og Sump-Kællingetand 7-15. Desuden har Sump-Kællingetand hul stængel og en udpræget opret vækst.

Smalbladet Kællingetand kan forveksles med kummerformer af Almindelig Kællingetand med ret smalle blade. Her kan de 2 arter adskilles på følgende:

Almindelig Kællingetand har fremliggende (ikke tæt tiltrykte), 0,5-1 mm lange hår på bæger, blade og stængel. Bægeret er mest håret opadtil ellers glat nedadtil.

Smalbladet Kællingetand har tæt tiltrykte, 0,2-0,5 mm lange hår på bæger, blade og stængel. Bægeret er mest håret ved basis, bortset fra randhårene på fligene. (oplysningerne er fra upubliceret AFD-publikation til inventørerne (af Per Hartvig)).

Disse adskillelseskarakterer anføres sjældent i gængse floraer.

Kantbælg, der står Kællingetand nær, har gråduggede, ret kødfulde blade og 4-kantede bælge med vingede kanter.

Udbredelse

: Den er almindelig, hvor er er saltpåvirket ved kysterne: på strandenge, i klitlavninger m.v. - Den er efterhånden også ret almindelig langs veje i indlandet.

Rødlistekategori: LC - ikke truet.

Smalbladet Kællingetand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Smalbladet Kællingetand blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Smalbladet Kællingetand baseret på Naturbasens observationer:
Smalbladet Kællingetand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smalbladet Kællingetand - månedlig fordeling

Biologi

: Smalbladet Kællingetands blomser bestøves af insekter og frugterne spredes hovedsagelig med vinden og ved en fjedermekanisme, når den modne bælg ruller sig sammen.

Planten har pælerod, hvorfra der kan dannes sideskud.

Etymologi:

Slægtsnavnet Lotus er af græsk lots, der har været brugt om flere forskellige planter. Det danske Kællingetand hentyder til bådens tandlignende spids og til de spidse, rødlige blomsterknopper.

Artsnavnet tenuis betyder "spinkel".

Levested

: Den vokser især på strandenge og kystnært, men kan også findes inde i landet i vejrabatter m.v., hvor der evt er saltpåvirkning fra vejsalt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: