Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Atlas

: Hvid-Kløver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig plante med ret nedliggende vækst og rodslående indtil 40 cm. lange skud.

Småbladene er glatte og har ofte en bleg, halvmåneformet plet.

Fodfligene er lyse, hindeagtige og med brod.

Blomsternehovederne sidder på lange bladløse stilke, der udgår fra de krybende stænglers bladhjørner.

Blomsterne er hvide og sidder i tætte hoveder, der reelt er tætte skærme, og den enkelte blomsts stilk er ret iøjnefaldende. Som ældre kan blomsterne blive lidt rødlige.

Bægret har 10 ribber.

Hvid-Kløver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lis Jensen

Forveksling

: Den betydeligste betydeligste forvekslingsmulighed er med Alsike-Kløver. Alsike-Kløver er en kraftige plante med langt mere opret vækst og uden udløbere; dens blomsterhoveder er tydeligt spraglede i hvidt og rosenrødt. Alsike-Kløvers fodflige er grønne i spidsen, hvor Hvid-Kløvers er hvidligt-hindeagtige.

På strandenge kan den vokse sammen med Jordbær-Kløver og være svær at kende fra denne, når Jordbær-Kløver ikke har udviklet det oppustede bæger, der får blomsterhovedet til at fremstå jordbæragtigt. De kan adskilles således:

Hvid-Kløver: Småblade ofte med lyse tegninger, bredt ægformede; bladstrengene er for det meste rette; bæger glat. Ingen svøbblade under blomsterstanden.

Jordbær-Kløver: Småblade uden lyse tegninger, smalt ægformede; bladstrengene er for de flestes vedkommende ret udpræget krumme; bæger håret. Små grønne svøbblade tæt op til blomsterstanden.

Udbredelse

: Yderst almindelig i hele Danmark.
Hvid-Kløver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september

Tidsmæssig fordeling

af Hvid-Kløver baseret på Naturbasens observationer:
Hvid-Kløver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvid-Kløver - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af honningsøgende insekter. Da kronrøret er ca. 3. mm. langt, kan den let bestøves af honningbier - og er en vigtig biplante.

Som de fleste andre kløvere er Hvid-Kløver selvsteril og kan kun befrugtes ved fremmedbestøvning.

Slægtsnavnet er forklaret under omtalen af Bugtet Kløver.

Det latinske artsnavn repens betyder "krybende" og hentyder til den nedliggende vækst med rodslående stængler.

Det danske artsnavn "Hvid-" går på blomsterfarven.

Levested

: Overalt i græsvegetation. En vigtig hø- og foderplante.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: