Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Hanne  bjørnhart
    Foto: Hanne bjørnhart

Atlas

: Gærde-Vikke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig ærteblomstret med opstigende-klatrende indtil 70 cm. lange sætngler.

Bladene har 5-7 par småblade og inder i en grenet slyngtråd.

Småbladene er ovale og hårede og har i spidsen en indskæring, hvor der sidder en lille brod.

Blomsterne sidder i ensidigt vendte 1-5 blomstrede, kortstilkede klaser.

Kornbladene er i begyndelsen smudsigt-violette og snere grønligt-blå.

Fodfligene er helrandene har en karakteristisk mørk plet.

Sildig Gærdevikke ssp. montanum har mindre blomster og blomstrer i juli-august.

Gærde-Vikke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lene Juhl Jørgensen

Variation

: Se beskrivelsen under kendetegn, bl.a. sspo. montanum.

Forveksling

: Andre arter som Muse-Vikke, Langklaset Vikke og Kassubisk Vikke har rigere blomstret blomsterstand og fodflige uden plet.

Den sjældne Krat-Vikke har tandede fodflige.

Skov-Vikke har lysere blomster og flere blomster i klasen.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder landet over, dog sjælden vest for isens hovedstilstandslinje.
Gærde-Vikke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni, underarten Sildig Gærdevikke i juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Gærde-Vikke baseret på Naturbasens observationer:
Gærde-Vikke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gærde-Vikke - månedlig fordeling

Biologi

: Etymologi:

Se Smalbladet Vikke. Sepium er "gærdenes", "voksende ved gærder".

Levested

: Frodig muldbund i skov og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: