Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Kantet Dueurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Beskrivelsen gælder ssp. tetragonum.

Indtil 70 cm. høj, uden udløbere og med 2 eller 4 længdelister mellem bladparrene. Stænglen fremtræder ret udpræget 4-kantet.

Hele planten, også blomsten, mangler kirtelhår.

Bladene er smalt lancetformede, glinsende grønne og tandede og uden hår i randen. Kronbladene er hvidlige og 4-8 mm. lange. Griflen er kølleformet.

Kantet Dueurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Når man bemærker sig den 4-kantede stængel og de smalt lancetformede blade, er man på rette vej. Der skelnes dog mellem 2 underarter:

Ssp. tetragonum (Kantet Dueurt): Stænglen er tiltrykt håret, og de nedre og midterste blade er ustilkede og svagt nedløbende og ret skarpt savtakkede. og lysegrønne.

Ssp. lamyi (F. W. Schultz) Nyman (Rank Dueurt) har forneden glat stængel; stænglen er ofte foroven grålig af tæt stillede krumme hår. De nedre og midterste blade er kortstilkede, ikke nedløbende og ret svagt savtakkede. Den opfattes også som en selvstændig art: E. adnatum Griseb.

Udbredelse

: Ssp. tetragonum (Kantet Dueurt) er ret almindelig på Sjææland og de sydlige øer og Bornholm - ellers ret sjælden.

Ssp. lamyi (Rank Dueurt) er temmelig sjælden til sjælden i det meste af landet.

Især Kantet Dueurt ser ud til at være under udbredewlse.

Kantet Dueurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Kantet Dueurt baseret på Naturbasens observationer:
Kantet Dueurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kantet Dueurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og vindspredning af frøene, der har uldhår, der kan tjene som flyveanordninger.

Levested

: Skovkanter, skovrydninger, ruderater og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: