Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen

Atlas

: Glat Dueurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 1/2 meter høj og stænglen er ugrenet eller ret svagt grenet foroven. Stænglen med blade er ofte næsten glat forneden, men opefter tit ret tæt dunhåret trods plantens danske navn.

Bladene er tandet-savtakkede, siddende foroven på stænglen, stilkede nedadtil.

Blomsterstanden er en fåblomstret, ofte lidt nikkende klase af forholdsvis små, lyst violetrøde (undertiden næsten hvide) blomster.

Blomsternes støvfang (griffel) er 4-delt med udstående grene.

Glat Dueurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Hansen

Variation

: Planten er variabel og kan være næsten helt glat eller ret håret.

Forveksling

: Dueurtslægten kan være vanskelig at have med at gøre. Men hvis man bemærker sig det 4-delte støvfang, skal man i den danske flora kun forholde sig til Lodden Dueurt, som er en langt kraftigere og mere håret plante med langt større blomster, og Dunet Dueurt, som er tydeligt mere lodden og har smallere, ustilkede blade og kirtelhår foroven (Glat Dueurt har kun kirtelhårede blomsterstilke).

De indslæbte arter fra slægten har kølleformet støvfang og i reglen kantet stængel, der kan have lister.

Kær-Dueurt gror mere fugtigt og har lange, trådformede udløbere og kølleformet støvfang.

NB: Bakke-Dueurt (E. collinum) linnaeus.nrm.se...epilcol er ikke fundet i Danmark, men er udbredt på Den Skandinaviske Halvø helt ned til Skåne, er ikke fundet endnu i Danmark, og kan tænkes at forekomme på Sjællandske Øgruppe og Bornholm. Den ligner meget Glat Dueurt, men har i reglen færre end 15 bladtænder pr. bladside, tæt gråhårede bægerblade og frugter uden kirtelhår (hvad Glat Dueurts så har).

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder landet over, dog lidt mindre hyppig mod vest og i Nordjylland.
Glat Dueurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Glat Dueurt baseret på Naturbasens observationer:
Glat Dueurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Dueurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af bolomsterne.

Planten overvintrer med tætte løglignende knopper ved grunden af det blomstrende skud, der efter frugtsætningen ret hurtigt visner bort.

Frøene har en slags fnok, der kan tjene som svæveanordning.

Etymologi:

Epilobium er af græsk epi="på" og lobon="blomst (eller viol som symbol på blomster) og hentyder til de stærkt oversædige blomster i spidsen af den lange frugtknude. Det danske "Dueurt" er sandsynligvis en forvanskning af "Dunurt", der hentyder til frøenes uld. Montanum betyder "voksende i bjerge" og er noget misvisende, da Glat Dueurt ikke er en fjeldplante. Det danske artsnavn Glat" er ret misvisende, da planten på ingen måde er glat, men i reglen ret dunhåret.

Levested

: Frodig muldbund i skov og krat og nogle gange også som ukrudt i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: