Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Liden Steffensurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 20 cm. høj og har tynd, glat, ret skør stængel.

Bladene er modsatte,

hjerteformede og skarpt savtakkede. Bladstilkene er vingede.

Kronbladene er 0,6-1,5 mm. lange og blomsterstilk og bægerblade glatte.

Frugtknuden 1-rummet.

Der er modsat for de 2 andre danske arter steffensurt udløbere fra de nedre bladhjørner.

Liden Steffensurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Slægten er karakteristisk nok.

Dunet og Spidsbladet Steffensurt har kirtelhårede blomsterstilke, kronblade, der er 2-4 mm. lange, og varieret grad af takkethed på bladene, men i alt fald Dunet Steffensurt har i reglen svagt takkede eller næsten utakkede blade. Dunet og Spidsbladet Steffensurt har 2-rummet frugtknude. Spidsbladet Steffensurt kan en sjælden gang have udløbere.

Udbredelse

: Ret sjælden, mest mod øst i landet.
Liden Steffensurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni

Tidsmæssig fordeling

af Liden Steffensurt baseret på Naturbasens observationer:
Liden Steffensurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Steffensurt - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt.

Levested

: Fugtig, næringsrig løvskov

Trusler

: Dræning. Tilgroning af lysåbne skovtyper. Afskovning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Den Danske Rødliste 2019

De senest indberettede arter i Naturbasen: