Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Kirtel-Dueurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil meterhøj og har opret, kantet stængel med ret udspærrede grene.

Bladene er opadtil siddende, nedadtil kortstilkede (stilke i reglen højst 5 mm. lange); de er mørkegrønne, lancetformede og savtakkede og ofte med let tilbagebøjet rand nær spidsen og med afrundet basis.

Kronbladene er 4-7 mm. lange og hvide til blegviolette, længere end bægret.

Frøene er 0,8-1,4 mm. lange, mørke og med papilløse striber (brug stærk håndlup eller stereolup!).

Kirtel-Dueurt har både tiltrykte hår og mange kirtelhår i blomsterstanden.

Kirtlet Dueurt har nogle ret karakteristiske overvintringsrosetter med tykke, kødfulde blade.

Kirtel-Dueurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Dueurtslægten kan være ret svær.

I felten kendes Kirtlet Dueurt lettest fra Rosen-Dueurt, som den ligner, på, at Rosen-Dueurt har tydeligt længere, 4-15 mm. lange, bladstilke.Rosen-Dueurt har heller ikke de tykbladede overvintringsrosetter, men har omtrent samme bevæbning med kirtelhår i blomsterstanden. Set i stærk lup har Kantet Dueurt papilløse striber på frøene, hvad Rosen-Dueurt ikke har.

Der er også et par sjældnere, vanskelige forveksligsmuligheder:

Hvid Dueurt (E. ciliatum) har hvide blomster og udpræget opad-tiltrykte grene og græsgrønne blade.

Alaska-Dueurt (E. glandulosum) har store støtteblade i blomsterstanden og kapsler med udelukkende kirtelhår, hvor Kirtel-Dueurt også har simple tiltrykte hår.

Kantet Dueurt (og Rank Dueurt) har i tværsnit 4-kantet stængel, tydeligt smallere blade end Kirtel-Dueurt og ingen kirtelhår i blomsterstanden.

Der findes en række vanskeligt bestemmelige hybrider mellem Kirtel-Dueurt og andre arter fra slægten, især Alaska-Dueurt, Hvid Dueurt og andre indslæbte arter fra Nordamerika.

Udbredelse

: Almindelig i store dele af landet; nogle steder som f.eks. dele af Københavns-området opleves den som meget almindelig. Den er under udbredelse.
Kirtel-Dueurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Kirtel-Dueurt baseret på Naturbasens observationer:
Kirtel-Dueurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kirtel-Dueurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vindspredning af frøene, der er forsynet med frøuld, der kan tjene som svæveanordning.

Etymologi:

Se Glat Dueurt. Adenocaulon af græsk betyder "kirtelstænglet". "Kirtlet p.g.a. den kirtlede blomsterstand.

Levested

: Ruderater, vejkanter, haver, grusgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: