Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen
  • Fotograf: Nina Kjær Pedersen
    Foto: Nina Kjær Pedersen
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Atlas

: Lådden Dueurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig flerårig plante, der kan blive indtil halvanden meter høj.

Bladene er siddende, lancetformede, tandede og modsatte.

Hele planten er lodden af lange, bløde hår.

Blomsterne er store, indtil 3 cm. brede, større end andre dueurters. Støvfanget (griflen) er 4-delt i spidsen.

Den har effektiv vegetativ formering med lange, tykke, underjordiske udløbere, og er næsten altid bestanddannende.

Lådden Dueurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henry Nielsen

Forveksling

: Der er næppe kritiske forvekslingsmuligheder, især ikke når planten er i blomst.

Dunet Dueurt er lavere, har oprette blade og små blomster.

Udbredelse

: Meget almindelig i Østdanmark, lidt mindre almindelig i Vest- og Midt- og Nordjylland.
Lådden Dueurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Lådden Dueurt baseret på Naturbasens observationer:
Lådden Dueurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lådden Dueurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vindspredning af frøene, der er forsynet med hårformet fnok.

Etyumologi

Epilobium af græsk epi lobon: blomst (egentlig "viol") i spidsen af frugten, epi=på). Dueurt er en forvanskning af ældre "dunurt" hentydende til frøenes uld; lodden p.g.a. plantens forsyning med lange bløde hår.

Levested

: Typisk i den næringsrige, tørre rørsump og i højstaudesamfund på lavbundsarealer. Men da frøpresset er så stort, kan den dukke op mange steder, hvor man ikke venter den, f.eks. som haveukrudt og på ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: