Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Ris-Dueurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En risformet grenet, ret grov og indtil meterhøj dueurt med mørkt matgrønne, smalt lancetformede, svagt tandede og i reglen parvise blade, der er ustilkede, eller de nedre er kortstilkede..

Kronbladene er 5-7 mm. lange og Rødlilla. Bægret har ret få kirtler, og de øvrige dele af planten har ikke kirtler. Støvfanget (griffelspidsen) er kølleformet og udelt.

Stænglen er glat forneden og dunhåret opadtil og den har 2-4 længdelister udgående fra bladparrenes grund.

Ris-Dueurt har tynde, lange, småbladede udløbere, der danner smalle overvintringsknopper i spidsen.

Ris-Dueurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Kær-Dueurt hybridiserer ret hyppigt med Kirtlet Dueurt, og hybriderne er intermediære.

Forveksling

: Blandt danske arter af Dueurt har kun Kær-Dueurt og Ris-Dueurt lange udløbere med overvintringsknopper. Men udløberne er trådformede hos Kær-Dueurt og iøjnefaldende tykkere hos Ris-Dueurt. Kær-Dueurts udløbere har løgformede overvintringsknopper, hvor disse er meget tyndere hos Ris-Dueurt.

Kirtlet-Dueurt og Rosen-Dueurt har hele blomsterstanden kirtelhåret og savner udløberne med overvintringsknopper.

Udbredelse

: Den er ret almindelig i Jylland, noget sjældnere på Øerne. Den er dog sikkert ofte overset og er sandsynligvis ret almindelig i hele landet.
Ris-Dueurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-agust.

Tidsmæssig fordeling

af Ris-Dueurt baseret på Naturbasens observationer:
Ris-Dueurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ris-Dueurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vindspredning af frøene, der er forsynet med uld, der tjener som flyveanordning.

Etymologi:

Se i øvrigt under Glat Dueurt. Obscurum er latin for "mørk" og henviser til plantens mat mørkegrønne blade. "Ris-" sigter til plantens ofte risformede forgrening.

Levested

: Fugtig, næringsrig jord i sumpe, langs grøfter og søbredder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: