Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Allan Kristoffersen
    Foto: Allan Kristoffersen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Kær-Dueurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spinkel, indtil 50 cm. høj flerårig Dueurt med rank stængel, der er glat forneden og ofte lidt dunhåret opadtil.

Bladene er i reglen helrandede, smalle, linjeformede og ustilkede og tit med tilbagerullet rand.

Blomsterne er små og blegrøde og sidder i først nikkende, siden mere rette klaser.

Blomsternes støvfang er kølleformet og udelt.

Kær-Dueurt har krakteristiske lange, trådformede underjordiske udløbere, et træk, der ikke genfindes hos andre danske dueurter.

Kær-Dueurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen

Forveksling

: Kær-Dueurt er en karakteristisk art, der som et unikt træk for danske arter af Dueurt har lange, trådformede, udløbere.

Ris-Dueurt, der kan vokse på samme biotoper, har også undrjordisk udløbere, men de er meget tykkere, og Ris-Dueurt er en langt kraftigere plante.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på egnede lokaliteter i størstedelen af landet.
Kær-Dueurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Kær-Dueurt baseret på Naturbasens observationer:
Kær-Dueurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kær-Dueurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vindspredning af frøene, der er forsynet med uldhår, der kan tjene som svæveanordninger.

Den overvintrer ved løgformede knopper, som dannes i spidsen af de lange, trådformede udløbere.

Etymologi:

Se også under Glat Dueurt!

Palustre betyder "voksende i sumpe". Det danske "Kær-" refererer også til voksestedet.

Levested

: Fugtig bund i moser og enge, ofte, men ikke altid, under ret næringsfattige og kalkfattige forhold.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: