Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen

Atlas

: Mangeblomstret Ranunkel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Blandt gulblomstrede ranunkler på tørbund springer den i øjnene ved sine grundblades meget smalle, næsten linjeformede afsnit, der giver mindelser om grundbladene hos Kløftet Storkenæb. Alle bladafsnit er ustilkede. Blomsterstilken er furet og bladene er hårede. Kronbladene er 6-14 mm. lange. Blomsterne er ret store, indtil 3 cm. brede og blomsterbunden er håret.
Mangeblomstret Ranunkel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Evald Hansen

Forveksling

: Ingen andre ranunkler har så findelte grundblade med så linjeformede afsnit. Lund-Ranunkel har bredt fligede grundblade. Lav Ranunkel har grundblade med meget bredere afsnit og midterafsnittet tydeligt stilket. Bidende Ranunkel, der kommer nærmest i bladform, har jævne, ufurede blomsterstilke med tiltrykte hår.

Udbredelse

: Mangeblomstret Ranunkel er sjælden og VU-sårbar på rødlisten fra 2019. Den findes mest på De Sydlige Øer.
Mangeblomstret Ranunkel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Mangeblomstret Ranunkel baseret på Naturbasens observationer:
Mangeblomstret Ranunkel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mangeblomstret Ranunkel - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med insektbestøvning. Etymologi: Pylyanthemos betyder Mangeblomstret og det danske navn er en oversættelse heraf. Men den er egentlig ikke særligt mangeblomstret, så navnet er noget misvisende. Ranunculus betyder "lille frø" og sigter til de fugtige voksesteder, som nogle af slægtens arter har.

Levested

: Strandoverdrev, mager kalkpræget, lysåben bund.

Trusler

: Tilgroning og eutrofiering af voksesteder.

Bevaringstiltag

: Voksestederne skal bevares lysåbne og næringsfattige.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora

De senest indberettede arter i Naturbasen: