Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karin Olesen
    Foto: Karin Olesen
  • Fotograf: Karin Olesen
    Foto: Karin Olesen
  • Fotograf: Karin Olesen
    Foto: Karin Olesen

Atlas

: Balkan-Ranunkel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen bliver 30-40 cm. høj og har en grenet blomsterstand af ret store, typiske ranunkelblomster.

Hele planten er blødhåret og som ung mere eller mindre sølvskinnende af hårene.

Bladene er 3-fligede med tandet rand og som den øvrige plante beklædt med sølvgrå hår.

Blomsterstilken er trind og uden furer.

Blomsterne er ret få i tal og har 5 hvidlodne nedadrettede bægerblade.

Efter blomstringen bliver blomsterbunden forlænget og kort cylindrisk bærende de ret store frugter.

Frugterne er glatte eller med småvortet overflade.

Underjordisk bærer den aflange rodknolde/ynglelegemer lidt i stil med Vorterods.

Balkan-Ranunkel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Christensen

Forveksling

: I den danske flora har blandt ranunkler kun Knold-, Stivhåret og Balkan-Ranunkel nedadrettede bægerblade.

Balkan-Ranunkel kan ret let kendes på den gråhvide behåring, der giver planten et sølvagtigt skær, især som ung. Og hvis man nænner at grave planten op, så er de aflange rodknolde/ynglelegemer karakteristiske.

Udbredelse

: En sydlig og sydøstlig art, der ikke er oprindelig i Danmark.
Balkan-Ranunkel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo maj-medio juni.

Tidsmæssig fordeling

af Balkan-Ranunkel baseret på Naturbasens observationer:
Balkan-Ranunkel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Balkan-Ranunkel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerår urt med insektbestøvning.

Etymologi: Psilostachys betyder "glatakset" og sigter til den glatte, forlængede blomsterbund. Ranunculus betyder "lille frø" hen hentyder til mange ranunkelarters fugtige voksesteder.

Levested

: Den er forvildet fra dyrkning og naturaliseret ret få steder i bynære skove og krat.

På Øland er den naturaliseret i større omfang i skovkanter m.v.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: