Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Hæk-Berberis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 1,5 meter høj, stærkt grenet og stærkt stikkende busk med 3-delte grentorne og ca. 3 cm. lange, helrandede blade.

Blomsterne er gule og sidder i kun 2-5 tallige klaser.

Bærrene er knap 1 cm. lange og røde.

Hæk-Berberis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Hæg-Berberis er ret variabel, og selvsåede småplanter, der næppe overlever mange år, ses ret hyppigt. Den ses ofte i en rød varietet 'atropurpurea'

Forveksling

: De 3-delte grentorne er et godt kendetegn for slægten; derudover har i den danske flora kun Stikkelsbær (som ikke ligner synderligt) 3-delte torne.

Almindelig Berberis har skarpt takkede og større blade, helrandede og mindre hos Hæg-Berberis.

Udbredelse

: Den er meget almindelig i kultur og ret almindelig som selvsået-forvildet og spredt som haveaffald, især i de østlige dele af landet.
Hæk-Berberis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den har løvspring i maj og blomstrer i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Hæk-Berberis baseret på Naturbasens observationer:
Hæk-Berberis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hæk-Berberis - månedlig fordeling

Biologi

: En busk med insektbestøvning af blomsterne og endozoisk spredning af frøene, idet bærrene ædes af fugle og pattedyr.

Spredningen er ret effektiv, men endnu kan den dog ikke betragtes som invasiv og udgør ikke noget meget stort problem i naturen.

Den er til forskel fra Almindelig Berberis, s.d., ikke vært for kornrust.

Etymologi: se Almindelig Berberis. Artsnavnet thunbergii er efter en afdød botaniker.

Levested

: Haver, parker, hegn, bynære skove og nær bebyggelse, hvortil den forvildes fra plantede individer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige, Dag Ekholm, Thomas Karlsson och Ebba Werner, SBT-redaktionen 1991, ISBN 91-971255-4-7

De senest indberettede arter i Naturbasen: