Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Leif H. Sørensen
  Foto: Leif H. Sørensen
 • Fotograf: Ingrid Jelbech
  Foto: Ingrid Jelbech
 • Fotograf: Marie-Louise Haagensen
  Foto: Marie-Louise Haagensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Tigger-Ranunkel på vanddækket bund med udviklede flydeblade.

Atlas

: Tigger-Ranunkel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 70 cm. høj Stænglen er tyk og hul, stærkt forgrenet opadtil. Bladene er håndfligede og de stilkede grundblade er større end stængelbladene.

Når den gror fugtigt, udvikler den ofte flydeblade, der kan minde lidt om flydebladene hos arter af Vand-Ranunkel, men er større.

Blomsterne er gule og ret små, kronbladene er omtrent af længde med bægerbladene.

Hele planten er glat og glinsende.

Frugterne er nødder, der sidder skruestillet på blomsterbunden.

Tigger-Ranunkel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Frank

Forveksling

: Der er næppe forvekslingsmuligheder, når Tigger-Ranunkel er i blomst.

Flydebladene kan kendes fra vandranunklers på at være betydeligt større.

Udbredelse

: Arten er almindelig på egnede voksesteder landet over.
Tigger-Ranunkel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo maj - ultimo august.

Tidsmæssig fordeling

af Tigger-Ranunkel baseret på Naturbasens observationer:
Tigger-Ranunkel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tigger-Ranunkel - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt, hvis blomster bestøves af insekter.

Som andre ranunkler er den giftig, men Tigger-Ranunkel mere end de fleste andre.

Formmæssigt og genetisk danner den en slags overgang mellem vandranunkler og andre ranunkler.

Etymologi:

Det latinske slægtsnavn ranunkel betyder "lille frø" og hentyder til, at nogle arter fra slægten vokser på fugtige steder, hvor frøer holder til.

Artsnavnet sceleratus betyder "forbryderisk" eller "skrækkelig" og hentyder til, at planten i gamle dage blev brugt at tiggere til at fremkalde sår og blærer på huden, der kunne vække folks medlidenhed.

Det danske artsnavn "Tigger" har lignende betydning som det latinske.

Levested

: Fugtig, næringsrig, dyndet bund ved grøfter, søbredder, på enge o.s.v. Ikke sjældent gror den med de nedre dele vanddækket, hvor stænglen med blomster så rager op over vandfladen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: