Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lisbeth Nørgaard
    Foto: Lisbeth Nørgaard
  • Fotograf: Jan  Sørensen
    Foto: Jan Sørensen
  • Fotograf: Peter Sandbøl
    Foto: Peter Sandbøl

Atlas

: Gul Anemone overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Opret stængel med i reglen 2 gule blomster. Der er i reglen 5 gule blosterblade, hvor antallet af blosterblade hos Hvid Anemone kan variere fra 5-8.

De 3 svøbblade er kortstilkede, dybt snitdelte og mere but-takkede end hos Hvid Anemone. Svøbbladenes stilk er lidt håret. Grundbladene ligner svøbbladene i form.

De 3 svøbblade/stængelblade svarer til de 3 fligede højblade hos Erantis og de 3 ægformede bægerbladslignende højblade hos Blå Anemone - og vidner om slægtskab. Hos Gul Anemone er de kortstilkede og repræsenterer et skridt videre, ift. Hvid Anemones mere langstilkede svøbblade, i udviklingen mod reducerede, siddende og bægerbladsagtige højblade hos Blå Anemone.

Gul Anemone
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ena Nielsen-Refs

Variation

: Længden af stilken på svøbbladene kan variere. Antallet af blomster kan variere fra 1-3, men er i reglen 2.

Forveksling

: Kan i blomst ikke forveksles med andre danske planter.

Vegetativt kan den forveksles med Hvid Anemone; de kan dog trods stor variation oftest adskilles således:

Hvid Anemone: Svøbblade med 10-35 mm lange stilke, som er glatte, 3-delte og ret skarptakkede.

Gul Anemone: Svøbblade med 5-7 mm lange stilke, som er 3-delte og mere but-takkede end hos Hvid Anemone. Længden af svøbbladstilken er den sikreste vegetative karakter.

Den sterile krydsning med Hvid Anemone: Svovlgul Anemone ligner mest Gul Anemone på bladindskæringerne, men har længere stilk på svøbbladene. Blosterbladene er lysegule.

Udbredelse

: Ret almindelig på Øerne, Bornholm og i Øst- og Sydøstjylland, ellers sjælden.
Gul Anemone - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer april-juni, og starter i reglen et par uger efter Hvid Anemone.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Anemone baseret på Naturbasens observationer:
Gul Anemone - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Anemone - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med vandret jordstængel, hvorfra der skyder blomsterbærende skud og grundblade. Frugten er en nød, og frøene har et lille olielegeme, der efterstræbes af myrer, som slæber afsted med frøene og derved spreder dem. Denne spredning er effektiv over korte afstande, men ikke over længere distancer, og anemoner indvandrer først sent til nyplantet skov på steder, hvor der ikke har været skov i perioden før.

Levested

: Frodig lidt fugtig, kalkholdig bund i skov og krat og tilgroede moser.

Den er væsentligt mere kræsen end Hvid Anemone m.h.t. jordbunden.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: