Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Hanne Farnæs
    Foto: Hanne Farnæs

Atlas

: Blå Anemone overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Blå Anemone har karakteristiske, trelappet/nyreformede grundblade, 6-7 i reglen blå/violette blosterblade og blomster på stilke fra grunden. Støvbladene er hvidlige.

Lige under blosterbladene sidder 3 ret små ægformede højblade, der ligner bægerblade. De modsvarer de fligede stængelblade/højblade hos Hvid og Gul Anemone, Erantis m.fl. og vidner om slægtskab.

Blå Anemone
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Thommesen

Variation

: Ingen af betydning for artsbestemmelsen.

Forveksling

: Blå Anemone kan ikke forveksles med andre vildtvoksende danske planter, hverken i blomst eller vegetativt.

Den dyrkede Ungarsk Anemone (Anemone transsilvanica) ligner, men har store tænder på bladlapperne på de 3-lappede grundblade.

Udbredelse

: Ret almindelig på Lolland-Falster, Møn, Sydsjælland og Bornholm. Den er næsten fraværende i Vestjylland og forekommer ellers hist og her.

Den er ofte udryddet i skove nær de større byer p.g.a. opgravning og hjemtagning til haver (Blå Anemone kan købes på næsten alle gartnerier).

Blå Anemone - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer marts-maj. En af de første forårsblomster. Bladene kan erkendes til hen på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Blå Anemone baseret på Naturbasens observationer:
Blå Anemone - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blå Anemone - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt. Nye grundblade udvikles først efter blomstringen. Myrespredning (olielegeme på nødfrugten efterstræbes af myrer, som slæber af sted med frugten).

Levested

: Kalkrig, muldet bund i skove, på skråninger, skrænter etc. Den vokser ofte, hvor vind- og terrænforhold bevirker, at der ikke samler sig for mange visne blade.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: