Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kevin Clausen
    Foto: Kevin Clausen
  • Fotograf: Marie Oved
    Foto: Marie Oved
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Atlas

: Mahonie overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En stedsegrøn indtil meterhøj busk med skinnende mørkegrønne, spredte blade og gule blomster, der sidder i tætte oprette klaser, der mest er endestillede.

Bladene er delte med 2-4 sæt modsatstillede grovtakkede og tornede småblade og et ende-småblad.

Frugten er et blåsort bær med rød saft.

Mahonie
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Forveksling

: Mahonie kan meget overfladisk forveksles med Kristtorn, hvor det enkelte småblad ligner et kristtornblad ret meget; men kristorn, som også er stedsegrøn, har enkelte blade modsat Mahonies sammensatte blad. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Der kan være overfladiske forvekslingsmuligheder med stedsegrønne arter fra Berberis-slægten, men de har enkelte blade og 3-delte grentorne.

Udbredelse

: Planten stammer fra Nordamerika, dyrkes hyppigt i haver, parker og offentlige anlæg og forvildes og naturaliseres p.g.a. effektiv fuglespredning med stigende hyppighed.

Den er almindelig som forvildet og naturaliseret på Øerne og i Østjylland, mindre hyppig mod vest og nord.

Mahonie - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mahonie blomstrer april-maj; de stedsegrønne blade kan erkendes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Mahonie baseret på Naturbasens observationer:
Mahonie - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mahonie - månedlig fordeling

Biologi

: Mahonies blomster bestøves at tidligt flyvende insekter og frøene spredes især med fugle, der spiser bærrene, hvor frøene så kommer ud med afføringen.

Artsnavnet aquifolium betyder "nålebladet", "med stikkende blade". latin: acus-nål og folium-blad.

Levested

: Næringsrig bund i bynære parker, skove og krat og hegn m.v. og hegn nær landsbyer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige, Dag Ekholm, Thomas Karlsson och Ebba Werner, SBT-redaktionen 1991, ISBN 91-971255-4-7

De senest indberettede arter i Naturbasen: