Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: John Nymann
    Foto: John Nymann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Atlas

: Erantis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 16 cm høj. Enlig gul blomst med ca. 6 kronbladsagtige blosterblade, og der sidder 3 vifteformede dybt hånddelte støtteblade eller højblade lige under blomsten; de fremtræder som en grøn, fliget krave.

De 3 fligede højblade har samme oprindelse som (er homologe med) de fligede stængelblade/højblade hos Hvid og Gul Anemone og de 3 små ægformede bægerbladsagtige højblade hos Blå anemone - og vidner om slægtskab.

Der optræder også grundblade, som er kredsrunde og dybt fligede med en indtil 8 cm lang stilk.

Erantis har en kort knoldformet, brunlig jordstængel, som kan dele sig.

Erantis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Variation

: Ingen af interesse for bestemmelsen.

Forveksling

: Det er ikke muligt at forveksle Erantis med andre danske planter. Dog omtaler Den Ny Nordiske Flora "Kurdisk Erantis" (E. cilicica) med større blomster og smallere støttebladafsnit. Den dyrkes sjældent www.fugleognatur.dk/gallery_browse

Udbredelse

: Den er hyppigt naturaliseret i haver, parker og bynære skove landet over.
Erantis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra det tidlige forår. I milde vintre kan den være fremme allerede i december-januar.

Tidsmæssig fordeling

af Erantis baseret på Naturbasens observationer:
Erantis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Erantis - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med vegetativ formering ved jordstænglen og også ret effektiv frøformering. Frugten er en kapsel med 5-8 frø, de er ret store og tunge: 2,5-3 mm.

Hjemmehørende i Italien og på nordlige Balkan.

Efter afblomstringen forstørres blomstens støtteblade noget - og forbliver grønne et stykke tid hen på vækstsæsonen, hvorved der kan samles oplagsnæring til videre vækst og blomstring.

Levested

: Haver, parker og skove. Hyppigt naturaliseret.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: