Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Sofus Ryge Petersen
    Foto: Sofus Ryge Petersen
  • Fotograf: Jesper Juel Pedersen
    Foto: Jesper Juel Pedersen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Lav Ranunkel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 40 cm. høj, ofte lavere, er flerårig og har lange rodslående udløbere og har oprette til nedliggende, blomsterbærende, grenede stængler.

Grundbladene er langstilkede med stilket midterafsnit.

Blomsterne er gule og af den sædvanlige ranunkeltype, de har bægerblade mere eller mindre oprette og tiltrykte kronbladene.

Lav Ranunkel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Variation

: Lav Ranunkel er yderst variabel.

I græsplæner udvikler den sig ofte mere eller mindre tiltrykt jorden.

Forveksling

: I almindelighed er det stilkede midtersmåblad på grundbladene et godt kendetegn, men undertiden skal man bruge fantasien lidt. Bidende Ranunkel har hånddelte blade uden stilk på småbladene.

Udbredelse

: Lav Ranunkel er yderst almindelig i hele Danmmark, men især fremtrædende på mere lnæringsrig, leret jord.
Lav Ranunkel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hovedblomstringstiden er maj-juli, men undertiden trodser den årstiderne og blomstrer på andre tidspunkter.

Tidsmæssig fordeling

af Lav Ranunkel baseret på Naturbasens observationer:
Lav Ranunkel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lav Ranunkel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbesøvning. Frugterne er nødder.

Etymologi:

Ranunkulus: "lille frø" af latin rana=frø efter de ofte fugtige voksesteder. Repens er krybende og hentyder til de lange uddløbere.

Levested

: På fugtig-leret bund langs veje, i græsvegetation, som mark- og haveukrudt o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: