Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Morten Swayne Storgaard
  Foto: Morten Swayne Storgaard

Atlas

: Krybende Kabbeleje overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den ligner Eng-Kabbeleje meget, og regnes for en underart af denne. - Den har i modsætning til Eng-Kabbeleje rodslående udløbere og danner større, tætte bevoksninger. Væksten er ikke tueformet som hos Eng-Kabbeleje.

Ellers har den samme karakterer. Dog er blomsterne lidt mindre end hos Eng-Kabbeleje.

Krybende Kabbeleje
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne bjørnhart

Variation

: Den er i reglen veladskilt fra Eng-Kabbeleje, men nogle bestande kan dog nærme sig denne.

Forveksling

: Krybende Kabbeleje har rodslående udløbere og lidt mindre blomster og danner større samlede kloner, men afviger ellers ikke meget fra Eng-Kabbeleje.

Derudover er der ingen oplagte forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Ifølge Atlas Flora Danica-projektet er den er ret enerådende i Midt- og Vestjylland. I Nordjylland har begge arter ret mange lokaliteter. Krybende-Kabbeleje er sjælden i Østjylland og på Øerne. På Fugleognatur har den ret mange registreringer i Sydøstjylland og ikke så mange i hovedudbredelesområdet i Midt- og Vestjylland ifølge AFD-undersøgelserne. Der kan ikke umiddelbart gives en god forklaring på dette.

Krybende Kabbeleje er en nordlig form, som i Danmark er nær sin sydgrænse.

Krybende Kabbeleje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer april-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Krybende Kabbeleje baseret på Naturbasens observationer:
Krybende Kabbeleje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krybende Kabbeleje - månedlig fordeling

Biologi

: Som den anden underart Eng-Kabbeleje.

Etymologi:

Caltha er et gammelt latinsk navn på en plante med gule blomster. Palustris betyder voksende i sumpe.

Kabbeleje menes afledt af ældre dansk kalveleger: "kalve-lilje".

Radicans betyder rodslående og henviser til de rodslående udløbere.

Levested

: Ellesumpe og våde enge. Den vokser ofte under noget mere næringsfattige forhold end Eng-Kabbeleje.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

De senest indberettede arter i Naturbasen: