Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christina Løjtnant
    Foto: Christina Løjtnant
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Kær-Ranunkel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den kaldes også Nedbøjet Ranunkel på grund af den nedliggende vækst.

En flerårig indtil 35 cm. lang plante med nedliggende til opstigende vækst og stængler, der er rodslående ved leddene og bærer smalt lancetformede til linjeformede blade. Bladene er i reglen helrandede, men kan have få tænder.

Kær-Ranunkel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karen Clausen

Forveksling

: Spinkle former kan måske forveksles med Krybende Ranunkel www.fugleognatur.dk/gallery... , der dog er en meget spinklere og langs jorden krybende enårig plante, hvor blomsterne sidder enkeltvis på korte oprette stænker i spidsen af udløberne.

Udbredelse

: Almindelig på passende voksesteder i hele landet.
Kær-Ranunkel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Kær-Ranunkel baseret på Naturbasens observationer:
Kær-Ranunkel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kær-Ranunkel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Ranunculus af rana=frø er latin for "lille frø", og det sigter til mange arters fugtige voksesteder.

Flammula er latin for "lille flamme" og sigter formentlig til plantens blæretrækkende evne, hvor det giver svie og blærer, når saften smøres på menneskehud.

Levested

: Fugtige og sumpede steder på enge og i moser, langs søbredder m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: