Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart

 Figur

Atlas

: Rank Frøstjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil ca. 1 meter høj. Stænglen er opret, kantet og furet og grenet foroven. Der er indtil 8 opadrettede til lidt tiltrykte stængelblade, som er 2-3 x fjersnitdelte. Bladfligene er indtil 3 cm lange og med kileformet basis.

Blomsterstanden er ret grenet og rigblomstret og ofte noget sammentrængt. Blomsten har 4-5 bægerblade, som hurtigt falder af, og ingen kronblade.

Blomsterstanden domineres visuelt af støvknapperne: de er gule eller grønlige – og med en tydelig brod i spidsen. Støvknapstilkene er hængende og næsten altid lilla. Frugten er en indtil 3,5 mm lang nød med lige næb og pilformet støvfang, der bliver siddende på nødden i lang tid.

Rank Frøstjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne bjørnhart

Variation

: Farven på støvbladstilkene kan undertiden være grønlig-gullig. Det er usikkert, om der optræder (frugtbare?) hybrider med Gul Frøstjerne.

Forveksling

: Rank Frøstjerne kendes fra Sand-Frøstjerne (Thalictrum arenarium ssp. arenarium) og Bugtet Frøstjerne (Thalictrum arenarium ssp. minus) på at den (som Gul Frøstjerne) har furet stængel, hvad disse ikke har. Desuden har Sand- og Bugtet Frøstjerne meget mere udspærret blomsterstand end Rank Frøstjerne, men nikkende blomster i lighed med denne; de har tydeligt udspærrede stængelblade, hvor Rank Frøstjernes stængelblade er skråt oprette til noget tiltrykte.

Adskillelsen fra Gul Frøstjerne er svær, men ikke umulig.

Sikre adskillelsestegn er:

Næbbet på nødfrugten er lige med pilformet udvidelse pga. det blivende støvfangs form hos Rank Frøstjerne; krumt og tapformet uden pilformet udvidelse pga. støvfangets form hos Gul Frøstjerne. Støvknapperne har tydelig brodspids hos Rank Frøstjerne (se illustrationsfoto!); ingen, eller højst utydelig brodspids hos Gul Frøstjerne.

Næsten sikkert adskillelsestegn er:

Støvknapstilkene, som oftest er lilla hos Rank Frøstjerne (se illustrationsfoto); grønlige-gullige hos Gul Frøstjerne.

Vejledende adskillelsestegn er: Stængelbladene, som er skråt oprette til noget tiltrykte hos Rank Frøstjerne; vandret udspærrede hos Gul Frøstjerne. Rank Frøstjerne har stivere og mere læderagtige blade end Gul Frøstjerne. Rank Frøstjernes småblade har ret tydeligt kileformet basis, hvor den er langt mere afrundet hos Gul Frøstjerne. Rank Frøstjerne har nikkende/hængende blomster, hvor de er oprette hos Gul Frøstjerne.

Frøstjernerne ligner ikke andre planteslægter nævneværdigt! Dog kan Rank Frøstjerne i blomstringstiden på afstand minde lidt om Almindelig Mjødurt, men den afslører sig hurtigt, når man kommer tættere på.

Udbredelse

: Rank Frøstjerne er temmelig sjælden på Øerne og Bornholm, manglende i Sønderjylland og ellers sjælden. Flest forekomster ser den ud til at have i området mellem København og Roskilde, hvor den også har etableret sig på kalkholdig mineraljord i motorvejsudfletninger mv.
Rank Frøstjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rank Frøstjerne blomstrer ultimo juni-primo august; dens blomstring starter ofte et par uger senere end Gul Frøstjernes. Uden for blomstringstiden er den ikke særligt iøjnefaldende.

Tidsmæssig fordeling

af Rank Frøstjerne baseret på Naturbasens observationer:
Rank Frøstjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rank Frøstjerne - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis jordstængel danner en del udløbere, hvorfor den ofte står i større eller mindre bestande. Bestøvningen af blomsterne sker med vindens hjælp eller evt. ved insekter, der samler blomsterstøv. Nødfrugterne spredes formentlig især med vindslyngspredning og evt. med dyr.

Det latinske slægtsnavn ”Thalictrum” kommer af græsk ”thalictron”, der er navnet på en plante fra slægten. Det latinske artsnavn ”simplex” betyder ”enkel” og sigter til den smalle og i forhold til andre frøstjerner mindre forgrenede blomsterstand.

Det danske slægtsnavn sigter til den ret rigblomstrende blomsterstand. Det danske artsnavn ”Rank” sigter til plantens ofte stift oprette vækst.

Vores Rank Frøstjerne tilhører underarten Thalictrum simplex ssp. simplex. I Sverige har de desuden Ølands-Frøstjerne (Thalictrum simplex ssp. tenuifolium) med linje/lancetformede småblade, især på Øland, Gotland og få steder i Skåne. Desuden har de Nordlig Frøstjerne (Thalictrum simplex ssp. boreale) i Nordøstsverige og Finland.

Levested

: Tørre enge, skråninger, overdrev og vejkanter. I nyere tid har den også etableret sig på blottet kalkholdig mineraljord i motorvejsudfletninger mv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

Dansk Flora. Gyldendal. Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere; ISBN 87-02-03032-2 (978-87-02--03032-7).

De senest indberettede arter i Naturbasen: