Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Merete Grandt Nygaard
    Foto: Merete Grandt Nygaard
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Eng-Kabbeleje overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En glat sumpplante plante med noget tueformet og til dels nedliggende vækst, Stænglerne bliver indtil 50 cm. lange, som regel kortere, og er hul.

Blomsterne er gule og ret store, 3-5 cm. i tværmål. De har et enkelt 5-bladet bloster, hvis blade er grønne udvendigt, og derfor kan tolkes som bægerblade. Der er ingen honningblade, men der dannes honning i små fordybninger i frugtknudens sider

Grundbladene er langstilkede, glinsende mørkegrønne, og med nyreformet omrids. Stængelbladene er kortstilkede eller siddende.

Frugten er en flerfoldsfrugt med 5-8 bælgkapsler, hvori delfrugterne, som er nødder, sidder. Bælgkapslerne åbner sig kun i fugtigt vejr, hvor de så kan føres med af regnen. Frøene har et hvidligt, svampeagtigt væv, så de kan flyde og spredes af vandet.

Eng-Kabbeleje
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Okkels

Forveksling

: Udover forvekslingsmuligheden med underarten Krybende Kabbeleje, er der ingen oplagte forvekslingsmuligheder.

Krybende Kabbeleje ligner, men har ikke tueformet vækst, men har lange rodslående udløbere, hvad Eng-Kabbeleje ikke har.

Udbredelse

: Den er stadig ret almindelig på egnede voksesteder i det meste af landet, men er gået en hel del tilbage de sidste ca. 50 år. I Midt- og Vestjylland afløses den i nogen udstrækning af Krybende Kabbeleje, og de to underarter kun til dels overlappende udbredelse i landet.
Eng-Kabbeleje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Eng-Kabbeleje blomstrer april-maj. De karakteristiske blade kan ses i det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Kabbeleje baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Kabbeleje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Kabbeleje - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Caltha er et gammelt latinsk navn på en plante med gule blomster. Palustris betyder voksende i sumpe.

Kabbeleje menes afledt af ældre dansk kalveleger: "kalve-lilje".

Levested

: Våde enge, ellesumpe m.v. under i reglen ret næringsrige forhold. - Den begunstiges af græsning, er er på grund af aftagende græsning gået en hel del tilbage.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

De senest indberettede arter i Naturbasen: