Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Annemette N.Jensen
    Foto: Annemette N.Jensen
  • Fotograf: Annemette N.Jensen
    Foto: Annemette N.Jensen
  • Fotograf: Annemette N.Jensen
    Foto: Annemette N.Jensen

Kendetegn

: Almindelig Kvistlav har bladformet thallus (løv), der kan være lidt tiltrykt substratet. Løvet har rosetformet udbredte flige, som ligger tæt og i reglen er oppustede hen imod enderne.

Fligenes ender er i reglen i lidt tilbagerullede læbeformede strukturer, der kaldes læbesoraler. Disse læbesoraler er dækket med et melet lag af af soredier, som er ukønnede, vegetative spredningsenheder for laven.

Løvets overside er mat eller svagt skinnende og hvid-lysegrå.

Løvet underside er sortbrunt af et "barklag". Der er ingen rhiziner (hæftetråde), men laven fæstes til underlaget ved, at barklaget vokser fast til dette; tilhæftningen er dog forholdsvis løs.

Apothecier (frugtlegmer) er sjældne; de har brun skive.

Almindelig Kvistlav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Stenholt

Variation

: Arten er yderst variabel.

Forveksling

: Den væsentligste forvekslingsmulighed er med Finger-Kvistlav www.fugleognatur.dk/gallery... , der har samme opbygning og struktur. Men Finger-Kvistlav kendes ret let på at have mindre rosetter med mere opstigende, næstet cylindriske, fingerformede flige, der ender med et, næsten ikke opsprukkent kuglerundt soral-hoved af melede soredier.

En indikatoradskillelse med Pd er i reglen ikke nødvendigt. Men ved reaktionen bliver Almindelig Kvistlav tydeligt gul og Finger-Kvistlav kun svagt eller slet ikke gul.

Et par andre sjældne arter har ikke de velafgrænsede soraler for enden af løvet flige, som Almindelig Kvistlav og Finger-Kvistlav har.

Udbredelse

: Almindelig Kvistlav er yderst almindelig i hele landet, måske bortset fra centrum af de større byer.
Almindelig Kvistlav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Kvistlav baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Kvistlav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Kvistlav - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige lavbiologi, hvor en sæksporesvamp snylter på alger eller cyanobakterier; i denne slægt drejer det sig om grønalger af slægten Trebouxia.

Levested

: På både sten, træ og andet substrat. Men Almindelig Kvistlav vokser i surt miljø, og er bl.a. blevet mere almindelig p.g.a. regnvandets forsuring, som i Danmark tidligere mest skyldtes svovlforbindelser (svovlsyre-dannelse), men nu i højere grad skyldes dannelse af salpetersyre p.g.a. tilførsel af de såkaldte NOXer fra især biltrafikken.

Man finder ikke Almindelig Kvistlav på beton og cement, også fordi disse substrater er basiske p.g.a. det høje kalkindhold.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ulrich Söchsting: Dansk Lavflora 1999 (evt. nyere udgaver) - kompendium el.l., som kan læses på Nettet og downloades, f.eks. her: isis.ku.dk...blob...

Flora i farver 2,M. Skytte Christiansen, Politikens Forlag 1978, ISBN 87-567-2967-7

LAVAR, Roland Moberg og Ingar Holmåsen, STenströms Bokforlag, Stockholm 2008, ISBN 91-86448-25-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: