Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Jørn Winther Jørgensen
    Foto: Jørn Winther Jørgensen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

 Figur

Kendetegn

: Thallus er skorpeformet, lysegråt, og giver gul farvereaktion med KOH. Det er i reglen karakteristisk granuleret, polygonagtigt opsprukkent. Thallusrand er blivende.

Apotecierne er talrige,0,5-1 mm., plane og sammentrængte mod midten af thallus. skiven er mørkt rødbrun til næsten sort med rødt skær og ikke pruinøs (dugget-melæet)

Den reagerer gult med Kaliumhydroxid -. KOH.

Mur-Kantskivelav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Winther Jørgensen

Forveksling

: Forholdsvis let at kende ud fra voksestedet og de mørkebrune apothecier og det opsprukne thallus.

Sortfrugtet Kantskivelav har tykt granuleret thallus med bugtet thallusrna og kulsort skive, der er 0,5-3 mm og gror på sur sten. Den bliver også gul med KOH.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Mur-Kantskivelav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Mur-Kantskivelav baseret på Naturbasens observationer:
Mur-Kantskivelav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mur-Kantskivelav - månedlig fordeling

Biologi

: Dens alger er arter af slægten Trebouxia.

Levested

: Den gror på basisk substrat, typisk cement eller beton og basisk sten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ulrich Söchsting: Dansk Lavflora 1999 (evt. nyere udgaver) - kompendium el.l., som kan læses på Nettet og downloades, f.eks. her: - se linket HER

Flora i farver 2,M. Skytte Christiansen, Politikens Forlag 1978, ISBN 87-567-2967-7

LAVAR, Roland Moberg og Ingar Holmåsen, STenströms Bokforlag, Stockholm 2008, ISBN 91-86448-25-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: