Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Kendetegn

: Den vokser på basisk sten, beton, cement eller andet basisk substrat og har ofte tætstillede, lidt kantede frugtlegemer (apothecier), der kan fylde det meste af overfladen.

Løvet (thallus) er tykt, hvidligt-lysegråt, og ofte revnet-opbrudt.

Apothecierne (Frugtlegemerne) er talrige, tætstillede, med tykke kanter af omtrent samme farve som thallus og med skiver, der er lysebrune med rødligt eller gulligt anstrøg; de er 0,5-2,5 mm. brede). Både thallus og skiver er mere eller mindre pruinøse (med melet-dugget belægninger)

Thallusranden er ofte uregelmæssigt foldet, men kan være svær eller umulig at erkende, når arten vokser tæt og danner store, samlede bevoksninger.

Cement-Kantskivelav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Variation

: Arten er yderst variabel, og nogle af karaktererne skal "fortolkes", især når arten vokser tæt (hvad den ofte gør).

Forveksling

: Kantskivelav er en vanskelig slægt, hvor bestemmelse ofte involverer mikroskopering og brug af forskellige kemiske reagenser. Men med Cement-Kantskivelav kommer vi relativ let igennem:

Skorpeformet løv, tæt stillede frugtlegemer, på basisk sten, cement, beton eller andet basisk substrat. Løv hvidligt-lysegråt, både løv og frugtlegemer med pruinøse (melet-duggede) belægninger.

Ingen farvereaktion med klorin

Hvis den bliver gul eller rød med klorin, er det noget andet, f.eks. Stengærde-Kantskivelav.

Den vokser samme steder som den ligeledes meget almindelige Spredt Kantskivelav, men adskilles fra denne på at apothecieskiverne er større: 0,5-2,5 mm., sammentrængte og kantede og ofte med pruina-belægninger. - Spredt Kantskivelav har langt mere spredtstillede og mere regelmæssigt afrundede, kun 0,2-0,8 mm. bredte frugtlegemer, der i reglen ikke har pruinabelægninger.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnet substrat landet over.
Cement-Kantskivelav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt

Tidsmæssig fordeling

af Cement-Kantskivelav baseret på Naturbasens observationer:
Cement-Kantskivelav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cement-Kantskivelav - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige lavbiologi. Algepartneren er arter fra grønalgeslægten Trebouxia. Kønnet formering er den almindeligste spredningsform.

Levested

: Cement- og betonflader af en vis alder, fuger mellem mursten, basisk sten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Lavflora - kompendium af Ulrich Søchsting 2001.

Lavar - en fälthandbok. Roland Boberg og Ingar Holmåsen.

Interpublishing Stockholm. ISBN: 91-86448-25-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: