Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Annemette N. Jensen
    Foto: Annemette N. Jensen
  • Fotograf: Annemette N. Jensen
    Foto: Annemette N. Jensen

Kendetegn

: Den gror på basisk substrat, samme sted som Cement-Kantskivelav. Den har i reglen ret ringe udviklet løv (thallus) og jævn, svagt bugtet thallusrand.

Apotheciernes (frugtlegemernes) skiver er lysebrune med rødligt eller grønligt anstrøg, spredtstillede og uden pruina (melet-dugget belægning).

Spredt Kantskivelav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Nielsen

Variation

: Den er ret variabel, især mht. løvets udvikling.

Forveksling

: Den nøgler ud sammen med Cement-Kantsivelav og har som denne ingen farvereaktion (gul eller rød) med klorin.

I felten adskilles den nogenlunde let fra Cement-Kantskivelav (se denne!) på det langt mere spredtstillede frugtlegemer, som savner pruina-belægninger. Spredt Kantskivelavs frugtlegemer er 0,2-0,8 mm. i diameter, Cement-Kantskives er større: 0,5-2,5 mm.

Udbredelse

: Almindelig på egnet substrat landet over.
Spredt Kantskivelav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Spredt Kantskivelav baseret på Naturbasens observationer:
Spredt Kantskivelav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spredt Kantskivelav - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige lavbiologi. Algepartneren er arter fra grønalgeslægten Trebouxia. Kønnet formering og spredning med kønnede sporer er den almindeligste formeringstype.

Levested

: På basisk substat: cement, beton, fuger mellem mursten, basisk sten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Lavflora - kompendium af Ulrich Søchsting 2001.

Lavar - en fälthandbok. Roland Boberg og Ingar Holmåsen.

Interpublishing Stockholm. ISBN: 91-86448-25-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: