Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ditte Nan Hansen
    Foto: Ditte Nan Hansen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Kendetegn

: Gruppen omkring Skivelav har i modsætning til Kantskivelav frugtlegemer, der ikke er omgivet at en thallusrand, d.v.s. ringformet struktur af samme farve og karakter som thallus (løvet).

Grågrøn Skivelav har apothecier (frugtlegemer) med gråsort skive, og altså uden thallusrand, men med markant "egenrand" af samme farve og karakter som skiven - og vokser på bark. Thallus er glat eller evt. en smule vortet.

Thallus giver tydelig orange farvereaktion med Klor (f.eks. Klorin).

Thallus er lyst grøngråt til gulgråt, glat, helt uden soredier (små kornede ynglelegemer).

Thallus er ofte afgrænset af en mørk rand, der evt. kan repræsentere "kampzonen" med andre laver.

Grågrøn Skivelav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Variation

: Der findes en varietet: L. elaeochroma var. soralifera med velafgrænsede, gulgrønne soraler fulde af soredier på løvet. Den skal være ret almindelig.

Forveksling

: Når man bemærker gruppekaraktererne, især mangel på thallusrand omkring frugtlegemerne og vigtige hovedkarakterer: glat thallus uden soredier, næsten sort skive og orange farvereaktion med Klor og voksestedet: glat løvtræsbark- så er bestemmelsen ikke specielt svær.

Udbredelse

: Den er yderst almindelig i Danmark, en af vore almindeligste skivelaver på bark. Den ser ud til at blive favoriseret af kvælstofpåvirkning fra landbrug og trafik.
Grågrøn Skivelav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Grågrøn Skivelav baseret på Naturbasens observationer:
Grågrøn Skivelav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grågrøn Skivelav - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige lavbiologi, se f.eks. under Klippe-Grenlav.

Levested

: På glat bark, især på yngre løvtræer: Ask, Lind, Ahorn, Spids-Løn o.s.v. - også i byområder, parker, planteskoler m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Lavflora, Ulrik Søchting, Botanisk Institut 2002 ff. Intet ISBNNR.

Epifytiske Mikrolaver Vagn Alstrup 2001

Flora i Farver 2 Sporeplanter, M. Skytte Christiansen, Politikens Forlag 1978.

Lavar - En fälthandbok, Roland Moberg og Ingmar Holmåsen, Interpublishing, Stockholm 2008.ISBN 91-86448-25-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: