Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: storm winther hansen
    Foto: storm winther hansen
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

 Figur

Kendetegn

: Finger-Kvistlav ligner Almindelig Kvistlav, men har mindre rosetter, der højst bliver 5 cm. brede og er tydeligt mere hævet fra underlaget mod enden af fligene.

Løvet flige er helt eller næsten cylindriske og fingerformede, og ender med et næsten kuglerundt hoved af melede soredier, som er ukønnede ynglelegemer, der indeholde både svampehyfer og individer af den alge, som laven snylter på, strukturen kaldes soraler

Finger-Kvistlav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: storm winther hansen

Variation

: Soralerne er, især for ældre individers vedkommende, undertiden noget opsprukne, men aldrig så læbeformet opsprukne som hos Almindelig Kvistlav.

Forveksling

: Den væsentligeste forvekslingsmulighed er med Almindelig Kvistlav, men denne har løvflige som er mere eller mindre flade (dog ofte noget hvælvede mod enderne) og soraler for enden af løvfligene, der er opsprukne og læbeformede med tilbagetrukne rande og ikke kuglerunde.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder, men ikke nær så almindelig og talrig som Almindelig Kvistlav.
Finger-Kvistlav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt

Tidsmæssig fordeling

af Finger-Kvistlav baseret på Naturbasens observationer:
Finger-Kvistlav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Finger-Kvistlav - månedlig fordeling

Biologi

: Den samme som for Almindelig Kvistlav. Fruglegemer er sjældne.

Levested

: Surt miljø på træ, bark m.v. Den har omtrent samme præferencer som Almindelig Kvistlav, men findes næsten udelukkende på træ.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ulrich Söchsting: Dansk Lavflora 1999 (evt. nyere udgaver) - kompendium el.l., som kan læses på Nettet og downloades, f.eks. her: isis.ku.dk...blob...

Flora i farver 2,M. Skytte Christiansen, Politikens Forlag 1978, ISBN 87-567-2967-7

LAVAR, Roland Moberg og Ingar Holmåsen, STenströms Bokforlag, Stockholm 2008, ISBN 91-86448-25-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: