Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen
 • Fotograf: Pai Tobias Skov Andresen
  Foto: Pai Tobias Skov Andresen
 • Fotograf: Carsten Holm Clausen
  Foto: Carsten Holm Clausen

Kendetegn

: Gråsisken er først for nylig splittet op i to selvstændige arter: Lille Gråsisken og Stor Gråsisken. Begge arter har en rød pande og sort hage. Voksne hanner har rødt bryst. Fjerdragten er grålig/brunlig og mørkstribet. Lille gråsisken er mindre og mere mørkebrun end stor gråsisken. Overgumpen hos lille gråsisken er ofte samme farve som ryggen. Har to lyse vingebånd. Længde 12-13 cm.
Lille Gråsisken
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: jens veilgaard vendelbo

Forveksling

: Kan forveksles med stor gråsisken (se Kendetegn) og hvidsisken. Kan i flugten minde om tornirisk og bjergirisk.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet, men de største tætheder findes i Jylland
Lille Gråsisken - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses hele året, men de fleste danske ynglefugle trækker sydpå om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Gråsisken baseret på Naturbasens observationer:
Lille Gråsisken - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Gråsisken - månedlig fordeling

Biologi

: Rede især i nåletræ. Lever især af fyrrekogler og frø fra lyng, pil og græsser o.l.

Levested

: Nåletræsplantager og løvkrat.

De senest indberettede arter i Naturbasen: