Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen
  • Fotograf: Peder Storup
    Foto: Peder Storup
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Kendetegn

: En kraftig vokshat med mat orangegule til lædergule farver, tør hat og stok og brede, tydeligt nedløbende lameller.

Hatten er 3-12 cm bred, mat orangegul, ofte lidt mørkere ind mod midten, og ikke hygrofan (d.v.s. skifter ikke farve med fugtighedsforholdene), og den har i reglen en bred pukkel.

Lamellerne er fjerne, langt nedløbende og blegt orangegule til lædergule, lysere end hatten.

Stokken er 3-15 cm lang og 0,4-2 cm tyk, fint længdefibret, tør og mat orangegul, lysere end hatoverfladen.

Eng-Vokshat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Hattens farve varierer meget og kan gå over i det orangebrune. Lamellernes og stokkens farver er også noget variable.

Forveksling

: Eng-Vokshat er ret let at kende på sin kraftige statur, matte orange til orangebrune farver, og fjerne, tykke og udpræget nedløbende lameller.

Der findes en næsten hvid form, der udskilles som Bleg Vokshat. Den har omtrent identiske sporestørrelser. www.fugleognatur.dk/gallery...

Bemærk, at den meget giftige Eng-Tragthat vokser på samme biotoper og ikke må indsamles sammen med Eng-Vokshat.

Udbredelse

: Den er ret almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Eng-Vokshat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes august-november, ofte ret sent på sæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Vokshat baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Vokshat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Vokshat - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden.

Eng-Vokshat er den eneste af vokshattene, der har lidt kulinarisk interesse. Men den bør indsamles med forsigtighed, da den deler biotoper med den meget giftige Eng-Tragthat, der dog let kendes på sine pruinøse (skimlede) belægninger på hatten og meget tættere lameller.

Levested

: Overdrev, ugødskede græsmarker og græsplæner, grønsværsklitter, sjældnere på god muld i skov og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
David Boertmann: Vokshatte. Nordeuropas Svampe Bind 1. ISBN 87-983581-3-8

De senest indberettede arter i Naturbasen: