Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen
  • Fotograf: Leif B Nielsen
    Foto: Leif B Nielsen
  • Fotograf: Rene Sørensen
    Foto: Rene Sørensen

Kendetegn

: Grå Snyltehat vokser på gamle skørhatte. Frugtlegemet er lille med silkeagtige fibre på den grålige hatoverflade og med tykke, ret spredtre lameller. Frugtlegemerne vokser i klynger på henrådnende skørhatte (og mælkehatte), især gruppen omkring Sværtende Skørhat-

Hatten er I begyndelsen rund til hvælvet, men flader snart ud og bliver 8-20 mm. Bred. Unge frugtlegemer har hvidlig til lysegrå hat, mørknende til gråbrun hen i udviklingen. Hatkanterne er i begyndelsen indrullede. Kødet er tyndt og hvidligt til brunligt og med en ubehagelig sydlig lugt. De tykke, spredte lameller, som ofte er dårligt udviklede, er ofte gaffelgrenede nær hatkanten og er tilhæftede til nedløbende og er dækket med fine korn.

Stokken er 10-30 x 1-3 mm og har tynde, hvide fibre på grålig baggrund på overfladen. Stokken bliver hul med alderen.

Sporefældningen er hvid. Sporerne er elliptiske, glatte og måler 5-6 x 3-4 my. Klamydosporer (ukønnede sporer) dannet på lamellerne er tenformede til ovale og tykvæggede og måler 12-17 x 9-12 my.

Grå Snyltehat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Nielsen

Forveksling

: Slægten er karakteristisk ud fra udseende og økologi.

Brunpudret Snyltehat er udpræget brunpudret ved modenhed og har stjerneformede klamydosporer: www.fugleognatur.dk/gallery...

Udbredelse

: Ret sjælden i Danmark, men sikkert ofte overset. Grå Snyltehat er kendt fra Europa og Nordamerika. Den er ikke ualmindelig i Syd- og Centraleuropa, men ret sjælden i Skandinavien, hvor den ikke overskrider Stilk-Egens nordgrænse.
Grå Snyltehat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes sammen med værten, som hyppigt er Sværtende Skørhat, i august-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Grå Snyltehat baseret på Naturbasens observationer:
Grå Snyltehat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grå Snyltehat - månedlig fordeling

Biologi

: Frugtlegemernes udviklingstid angives til at være omkring 3 uger.

Levested

: Frugtlegemerne vokser i gruppe eller klynger på henrådnende mælkehatte og skørhatte, især skørhatte i Sværtende Skørhat-gruppen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Det er en god engelsksproget artikel på Wikipedia: en.wikipedia.org...Asterophora_parasitica

Svampeatlas: svampe.databasen.org...10891

De senest indberettede arter i Naturbasen: