Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
  Foto: Paul Verner Jørgensen
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart

 Figur

Kendetegn

: 2-6 cm høj, tæt buskagtigt forgrenet og med tynde, trådformede grene, der er 1/2-2 mm tykke og tilspidsede. Den er bleghvid til lyst grålilla. Sporene dannes på grenspidserne. Den har en umiskendelig, kraftig lugt af naftalin eller gammeldags tandlæge.
Busket Fjerkølle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Forveksling

: Arten kan ikke forveksles med andre svampe grundet det tæt buskagtige udseende i forbindelse med den kraftige naftalinlugt.

Ryman & Ingmar Holmåsen omtaler dog en lille slægtning: Pterula gracilis, som bl.a. er fundet på sklerotier af Meldrøjer - og desuden Pterula subulata, som er fundet i udbredte, måtteagtige hekseringe i haver og parker. - Ingen af disse arter er nævnt i Danske Storsvampe; men hvis de kan findes i Syd- og Mellemsverige og Skåne, så er der da en mulighed for, at de kan dukke op i Danmark også.

Måtter af Ozonium, som er et ukønnet stadium af arter fra Hus-Blækhatgruppe, kan ligne noget, men mangler helt naftalinlugten.

Udbredelse

: Den er ret sjælden i Danmark, men kan muligvis være hyppigere end antaget, da den let overses. I Vestskoven vest for København, som er plantet på kalkholdig, leret moræne, har Busket Fjerkølle i nogle år været talrig i 15-30årige bevoksninger af Rød-Gran. Det ser ud som om den forsvinder - eller i alt fald går tilbage når granskoven når op i alder.

I Den Ny Rødliste er den vurderet som LC ikke truet og i følgeteksten angives den at forekomme hist og her på nåledække. Hist og her er dog efter min mening udtryk for en overvurdering af hyppigheden.

Busket Fjerkølle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hovedforekomsten ser ud til at ligge ultimo september - primo november Men den er set i januar-februar i milde vintre.

Tidsmæssig fordeling

af Busket Fjerkølle baseret på Naturbasens observationer:
Busket Fjerkølle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Busket Fjerkølle - månedlig fordeling

Biologi

: En køllesvamp, hvis nærmeste slægtninge er forskellige koralsvampe. Den er saprofyt (ikke-mykorrhizasvamp), der lever af at nedbryde grannåleførne. Den optræder ofte i mindre hekseringe.

Sporerne dannes på grenspidserne.

Levested

: På grannåleførne, ofte omkring stubbe og på gamle kvasbunker dækket af mos. Der ser ud til, at den fortrinsvis optræder i nåleskov på kalkholdig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Storsvampe, redigeret af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

Svampar Svengunnar Ryman & Ingmar Holmåsen Interpublishing Stockholm 1984 ff. ISBN 91-86448-14-5

De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

De senest indberettede arter i Naturbasen: