Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund
  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande

Kendetegn

: Kæmpe-Støvbold er kugleformet eller mere uregelmæssig og lidt fladtrykt fra siden. Den bliver indtil 60 cm i diameter, men kan undtagelsesvis blive endnu større. Som ungt er frugtlegemet hvidligt, mens det som ældre bliver lyst kakaobrunt. Svampen har ingen stok, men myceliet udgår fra et område centralt på undersiden der er lidt rynket omkring midten. Som ung er svampen hvid indeni og forholdsvis blød til middelfast. Svampen bliver brun indvendig når sporene modner, og får da efterhånden en konsistens som en gammel støvet skumgummimadras. Sporerne frigøres, når væggen på oversiden af frugtlegemet falder hen, men svampen i øvrigt bevarer sin bløde, skumgummeagtige struktur. Frem til næste forår/forsommer kan man ofte finde vinterstandere af gamle eksemplarer fra sidste sæson, som for længst har sporificeret.
Kæmpestøvbold
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Holmkvist

Variation

: Svampen er i udviklet stand altid stor, men størrelsen varierer en del.

Forveksling

: På grund af størrelsen og strukturen er der ingen forvekslingsmuligheder mellem Kæmpe-Støvbold og andre arter. Andre hvide støvbolde med mere eller mindre utydelig stok samt bovister er altid meget mindre og har ikke som modne skumgummimadrasstrukturen.

Udbredelse

: Arten er temmelig almindelig på egnede lokaliteter på Øerne, hist og her i Østjylland og på Bornholm og ellers ret sjælden.
Kæmpestøvbold - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I fugtige somre kan Kæmpe-Støvbold ses allerede fra medio juli, men normalt plejer den at dukke op efter den første periode med nogenlunde rigelig sensommerregn i august/september. Nye frugtlegemer kan findes frem til ca. primo oktober. De gamle frugtlegemer kan findes frem til næste forår/forsommer.

Tidsmæssig fordeling

af Kæmpestøvbold baseret på Naturbasens observationer:
Kæmpestøvbold - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kæmpestøvbold - månedlig fordeling

Biologi

: Kæmpe-Støvbold er saprofyt og ikke-mykorrhizasvamp. Den står ofte enkeltvis eller i få eksemplarer, men kan danne hekseringe. Den er spiselig, men uden særlige smagskvaliteter.

Levested

: Arten lever i næringsrige lokaliteter i krat, skov, på græssede enge, i gamle græsplæner o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Storsvampe, redigeret af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

De senest indberettede arter i Naturbasen: