Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Ivar Qvonje
    Foto: Jørn Ivar Qvonje
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Svær at bestemme!

Kan let forveksles med Koglebruskhat (Baeospora myosura), som normalt gror på fyrrekogler, og som makroskopisk adskiller sig ved at have meget tætte lameller samt filtet-dunet stok! Usikre fund bør i forum med godt foto og oplysninger om vært.

Kendetegn

: Den er ret spinkel og tyndstokket. Hatten 1-4 cm. i diameter og stokken er 2-10 x 0,1-0,2 cm.

Stokken er ret udpræget 2-farvet: næsten hvid foroven og rødbrun nedadtil. Lamellerne er ret åbentstillede.

Gran-Koglehat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frede Scheye

Forveksling

: Den kendes fra andre koglehatte (samt fladhatte) på at gro på grankogler.

Sommer-Koglehat kan sjældent vokse på grankogler, men er stærkt bitter.

Kogle-Bruskhat har tætstillede lameller.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig på egnende voksesteder i hele landet.
Gran-Koglehat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan ses året rundt, men er hyppigst i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Gran-Koglehat baseret på Naturbasens observationer:
Gran-Koglehat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gran-Koglehat - månedlig fordeling

Biologi

: Det er en nedbrydersvamp som vokser på grankogler af først og fremmest Rød-Gran.

Levested

: Nåleskov, hvor den vokser på grankogler, ofte nogle, der er dybt begravede i førnen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: