Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Per Holm Knudsen
    Foto: Per Holm Knudsen
  • Fotograf: Ricky Damm Nielsen
    Foto: Ricky Damm Nielsen

Svær at bestemme!

Forveksles let med Alm. Østershat, mulige fund bør bestemmes / bekræftes i forum på basis af gode fotos (incl. foto af lamellernes basis), og oplysninger om økologi.

Kendetegn

: En stor, kraftig, næsten hvid til lyst gråbrun, ofte taglagt, varmekrævende østershat. I opbygning og struktur ligner den Almindelig Østerhat, men denne er gråblå-dueblå i sin typiske form. Forekommer mest på store bøgestammer i lysåbne skove.

Den adskilles hovedsaglig på hatfarven og forekomsttidspunktet fra Almindelig Østershat.

Sommer-Østershat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: jens johansen

Variation

: Den er meget variabel og sikkert forbundet med Almindelig Østershat gennem forskellige hybridsværme.

Forveksling

: Almindelig Østershat i sin typiske form er gråblå-dueblå.

Sommer-Østershat danner formodentlig en hybridsværm med almindelig østershat , hvor der også er involveret forskellige dyrkede stammer. Almindelig østershat er i sin typiske form (ung) mørkt dueblå og forekommer primært i vinterhalvåret. Men en klar adskillelse af de to arter kan være svær eller umulig i nogle tilfælde.

Korkagtig Østershat kan have noget lignende farver, men har en langt sejere og fastere struktur.

Der er forvekslingsmuligheder med Kridthat, som regnes for giftig, men denne er langt mere skinnende hvid og tydeligt mere tyndkødet. Kridthat vokser på nåletræ, hvad Sommer-Østershat ikke, eller kun helt undtagelsesvis, gør.

Udbredelse

: Den er ret almindeligt forekommende i vore ældre løvskove.
Sommer-Østershat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Typisk i sommerhalvåret maj-september, i reglen ikke om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Sommer-Østershat baseret på Naturbasens observationer:
Sommer-Østershat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sommer-Østershat - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever af at nedbryde dødt ved, næsten altid løvtræ, ikke mindst Bøg, og kun undtagelsesvis på nåletrå.

Levested

: Dødt løvtræsved, især af store dimensioner.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se beskrivelsen i Svampeatlas: svampe.databasen.org...18871

De senest indberettede arter i Naturbasen: