Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Westy Esbensen
    Foto: Westy Esbensen
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen

Kendetegn

: En kraftig svamp med ridderhattestatur.

Hatten bliver indtil 20 cm i diameter, og dens farve er hvidlig-flødefarvet, undertiden med et gråligt anstrøg eller over i det lyst gråbrune. Hatten er glat til svagt fibret og undertiden opsprækkende.

Lamellerne er først hvidgule-lysegule, men bliver senere laksefarvede. De er tilhæftede til udrandede og middeltætte.

Stokken er 5-14 cm x 1,5-3,5 cm, cylindrisk eller ofte tilspidset nedadtil, fint fibret og hvidlig-flødefarvet, gerne en anelse lysere end hatten.

Sporestøvet er laksefarvet, som det gælder for andre arter i familien.

Lugten er melagtig, men ikke stærkt melagtig.

Giftig Rødblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Evald Hansen

Forveksling

: Slåen-Rødblad gror under Slåen eller andre træer af rosenfamilien. Den er tydeligt mindre og med tydeligt tyndere stok.

Vårmusseron har meget tætte hvide lameller, og en stok, der er udvidet nedadtil, og en meget kraftig mellugt, tydeligt kraftigere end Giftig Rødblads. Vårmusseron er i reglen ikke fremme så sent som Giftig Rødblad, men der er en svag mulighed for, at de kan findes på samme tidspunkt.

Der er en række andre sjældne forvekslingsmuligheder i Rødbladfamilien, men i praksis kan Giftig Rødblad kendes på den kraftige statur, de hvidlige farver, lysegule til laksefarvede lameller og voksestedet og værten.

Udbredelse

: Giftig Rødblad er sjælden i Danmark og har på Rødlisten status af sårbar (VU, vulnerable).

De fleste fund er gjort på Midtsjælland og Lolland-Falster-Møn.

Den er indikator for naturskov, og er siden ca. 1990 næppe fundet på mere end en halv snes lokaliteter i Danmark.

Giftig Rødblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er fremme ultimo juni-primo oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Giftig Rødblad baseret på Naturbasens observationer:
Giftig Rødblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Giftig Rødblad - månedlig fordeling

Biologi

: Giftig Rødblad danner ektomykorrhiza med bøg og eg, og findes kun i forbindelse med disse træer.

Som navnet siger, er den ret giftig og må ikke forveksles med Vårmusseron, der er en god spisesvamp.

Svampens giftstoffer giver kraftig irritation af mave-tarmsystemet, men de er ikke nærmere identificerede.

Levested

: På frodig, leret og gerne kalkrig bund i løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Litteratur brugt til denne beskrivelse:

Danske Storsvampe, redigeret af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

Funga Nordica, mange forfattere. Redaktion: Lise Hansen og Henning Knudsen. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Isbn: 978-87-983961-3-0

De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

De senest indberettede arter i Naturbasen: