Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Svær at bestemme!

Flere lignende arter, bør bestemmes i forum ud fra gode fotos, med oplysninger om lugt / smag, kødets sejhed og samt hvilke træarter der var i nærheden.

Kendetegn

: Arten er sædvanligvis kraftigt knippevoksende, hvor de enkelte stokke hænger sammen forneden.

Lugten er melagtig, og med en svag vammel komponent som af camembert-ost eller Almindelig Trævlhat.

De enkelte hatte bliver indtil 8 cm brede og lysegrå til noget mørkere grå eller over i lyst gråbrun eller gulbrun.

Lamellerne er hvidlige-flødefarvede, tætte, bredt tilhæftede til svagt nedløbende.

Stokken er 5-10 cm x 0,5-1,5 cm, cylindrisk og hvidlig, midtstillet til lidt asymmetrisk i forhold til hatten.

Røggrå Gråblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Det er sjældent, men forekommer, at man ser solitære hatte.

Forveksling

: Der er forvekslingsmuligheder med Lyophyllum decastes, der bl.a. kan kendes på at være omtrent lugtløs og med påfaldende fast og sejt svampekød, næsten som Almindelig Østershats.

Knippe-Gråblad er også tydeligt knippevoksende med med hvide farver. På baggrund af molekylærbiologiske undersøgelser er den flyttet over til tragthatteslægten.

Udbredelse

: Den findes på passende biotoper i hele Danmark og er samlet set ret almindelig, men tilfældig og periodisk i sine forekomster.
Røggrå Gråblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ofte sent på sæsonen i oktober-november

Tidsmæssig fordeling

af Røggrå Gråblad baseret på Naturbasens observationer:
Røggrå Gråblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Røggrå Gråblad - månedlig fordeling

Biologi

: En saprotrof, ikke-mykorrhiza-svamp.

De fleste kilder angiver den som spiselig, og det er en af de svampe, der kan dyrkes. Men der er også beretninger om, at den har fremkaldt ubehag og mavebesvær, og derfor bør den undgås af forsigtighedsgrunde.

Levested

: Næringsrige steder langs skovveje, i vejrabatter, parker, haver o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Funga Nordica,Henning Knudsen & Jan Vesterholt et al,Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde, ISBN: 978-87-983961-3-0

Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

De senest indberettede arter i Naturbasen: