Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frede Scheye
    Foto: Frede Scheye
  • Fotograf: Hanne Farnæs
    Foto: Hanne Farnæs
  • Fotograf: Ole B. Lyshede
    Foto: Ole B. Lyshede

Svær at bestemme!

Hjulhat-arterne kan ikke artsbestemmes uden mikroskopi.

Kendetegn

: Hat 5-15 x 4-13 mm, ægformet to ellipsoidisk, senere hvælvet til udbredt, efterhånden radiærfuret, gulligt læderbrun til rødbrun, mod randen lysere og mere grå. Lameller adskilt fra stokken ved et mellemrum. Stok 40-120 x 1-2 (-3) mm, cylindrisk, glat, hvidlig til lyst gulbrun.

Sporer 8-12 x 7-10,5 x 5,5-7 µm, femkantede til hjerteformede set mod fladen, elliptiske set mod siden, med skævtstillet spirepore.

Glat Hjulhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Forveksling

: Glat Hjulhat er en af de mest almindelige arter i slægten. Den kan kun kendes mikroskopisk fra Skygge-Hjulhat (Parasola kuehneri) og Linsesporet Hjulhat (Parasola galericuliformis). Sporerne har samme lidt femkantede form som hos Skygge-Hjulhat, men er en smule større. Linsesporet Hjulhat kendes på de runde sporer. Nærstående er endvidere Lillatonet Hjulhat (Parasola lilatincta), som er noget større og som ung har lillatonet hat.

Udbredelse

: Meget almindelig i Danmark; formodentlig udbredt over hele landet. Den har været kendt for videnskaben som en selvstændig art siden 1969. Den har været kendt som dansk siden 1977. Det danske navn fik den i 1990. Det latinske artsnavn betyder glathovedet, det danske er en oversættelse af dette.
Glat Hjulhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-oktober, hyppigst september-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Glat Hjulhat baseret på Naturbasens observationer:
Glat Hjulhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Hjulhat - månedlig fordeling

Biologi

: Saprotrof på jord og på træflis, kviste etc.

Levested

: I løvskove langs skovveje, i parker, i græsplæner under træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rald, E. 2001. Sæsonens art: Hjul-Blækhat (Parasola plicatilis (Curtis: Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple). – Svampe 44: 39-41.

Vesterholt, J., E. Rald & T. Læssøe 2007: Slægten Hjulhat (Parasola) i Danmark. – Svampe 56: 29-37.

De senest indberettede arter i Naturbasen: